Vím, že suor Cristiny, je teď všude plno, ale tohle vážně stojí za přečtení. Radujme se a vezměme to vážně.

DON MAZZI: «SKVĚLE, TEĎ RISKUJ A PŘINÁŠEJ EVANGELIUM DO VŠECH MÍST»
Úvodník otce Antonia Mazziho o vítězství sestry Cristiny Scuccia v "The Voice", který bude uveřejněn v týdeníku „Famiglia Cristian“a ve čtvrtek 12. června:

«V říjnu tě čekám mezi svými pěti sty dětmi. Musíš nám vyprávět, jak je možné být svědky Boží lásky i na místech, která jsou považována za obtížná a nejednoznačná».
Jsem opravdu rád, že sestra Cristina zvítězila v “The Voice”. Doufal jsem, že i já budu moct být u toho v Milánu a tleskat. Dokonce jsme jí to už předpověděl v pořadu Estate in diretta. Jenže jsem nepočítal s letištěm ve Fiumicinu… Kvůli nějaké poruše (ať žije Alitaila!) nám odložili let, a tak jsem to musel s těžkým srdcem vzdát. 
Ale trvám na tom, abych znovu řekl, že my, řeholníci, kněží, bratři, sestry se nesmíme bát užívat všech prostředků, které nám technologie nabízí, abychom šířili a hlásali radostnou zvěst. Dřív šlo o náměstí, kostely a kláštery. Dnes, kromě toho všeho, jde ještě o sdělovací prostředky. A my nesmíme mít strach. Tonino Bello říkával, že církev musí být „extrovertní“, otevřená, že musí milovat svět. A světem myslel všechny ty neobyčejné věci, které nám Bůh dal k dispozici. Svět nepatří ďáblu, jak si někdo možná myslí. A pokud ano, tak jsme mu ho darovali my.
«Je spoustu lidí, kteří říkají, že jsou v církvi, ale jsou to lidé, kteří jsou uvnitř jednou nohou, a druhou ještě nevstoupili. Nevnímají církev jako svůj domov, jako by v ní byli v podnájmu». Tato slova řekl papež František při jedné mši ve Svaté Martě. A právě on se svým odzbrojujícím klidem a něžností neustále opakuje: vyjděte, vyjděte do ulic, všemi možnými prostředky hledejte ztracené ovce. Skvěle, Cristino! A teď, když spadla opona, musíš využít této neuvěřitelné příležitosti a přinášet mezi lidi víru, hudbu, krásu a originalitu křesťanského poselství. Na cestách, kterými není snadné procházet, na jevištích, která ráda předávají úplně jiná poselství. 
V říjnu tě čekám mezi svými pěti sty dětmi. Musíš nám vyprávět, jak je možné být svědky Boží lásky i na místech, která jsou považována za obtížná a nejednoznačná a některými fundamentalisty za antikřesťanská, a tudíž tam prý nemáme co dělat. Jenže v tomto světě pro nás není nic „anti“. Když Kristus řekl svým apoštolům: „Jděte!“, jistě na ně nečekaly křesťanské komunity a už vůbec ne kněží a biskupové.
Šli! Plni Ducha svatého otevřeli dokořán dveře od Večeřadla a proměnili svět. Byli to prostí, malí lidé a proti sobě měli pohanské národy, nejen mocné, ale všemocné. A přesto zvítězili ti malí, prostí. Hlásáním, smrtí, svědectvím. I ty, Cristino, stejně jako já, jako my všichni, jsi jen malé stvoření. Ale pokud máme uvnitř oheň Ducha svatého, můžeme riskovat úplně všechno. Ať se ti dobře zpívá, Cristino!

Kdo je autorem? Don Antonio Mazzi, zakladatel komunity Exodus pro drogově závislé.

Za překlad opět děkuji o. Vlastimilu Kadlecovi, OMI

 

 

Kompilace ze všech jejích vystoupení: