Dnešní den na setkání juniorek se nesl ve znamení života ve vnitřní svobodě a zodpovědnosti zároveň. Řeč přišla zvláště na naše touhy, mentalitu, motivace, posvěcení mysli, každodenního zpytování našich tužeb - kořenů rozhodování... Z toho pro vás všechny vybírám toto:

 Jak v životě rozlišovat? Jednu radu dává sv. Pavel:

"Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé" (Řím 12,2).


A k tomu mi dnes přibyla jedna "pomůcka":

  • To, co je dobré = dobré pro druhé, nejenom pro mě;
  • Bohu milé je to, co mě přivádí do užšího vztahu s Ním
  • a dokonalý je jen Ježíš Kristus a tedy to, co On sám říkal, volil, konal...

Takže už víte, jak se žít bohulibý život a jak se rozhodovat?!