Pravidelně odebírám e-Tabitu, časopis pro ženy, který není katolický, ale pokaždé si v něm najdu něco pro sebe. A být žena ze světa a maminka, našla bych si v něm ještě daleko více. Třeba tohle je zcela pro všechny!

Z posledního čísla cituji:

Odpustit někomu, kdo nás hluboce zranil, není snadné. Může to být velmi bolestivé. Dlouho poté, co nám bylo ublíženo, v nás zůstávají důsledky toho, co se stalo, a bolest, kterou to vyvolalo. Nový zákon jasně učí, že nemáme odplácet těm, kteří nám ublížili nebo způsobili bolest (Římanům 12,19). To neznamená, že souhlasíme s jednáním člověka, který nás zranil, nebo omlouváme to, co udělal. Odpuštěním Bohu dovolujeme, aby vzal věci spravedlnosti a práva do svých rukou namísto našeho vlastního soudu. Jde o skutek víry – důvěřujeme Bohu, že bude jednat za nás. Když odpouštíme a přenecháváme spravedlnost Bohu, aby On byl soudcem, osvobozuje nás to od toho, abychom se znovu a znovu vraceli v myšlenkách k tomu, co se stalo.

***

Všechna čísla ke stažení jsou zde: http://www.etabita.cz/ 

Klidně doporučuji!!! Já se za jejich redakci modlím už od začátku, přijde mi to moc fajn.