V souvislosti s chystaným biblickým projektem "Noc s apoštoly víry" z modliteb Paulínské rodiny vybíráme následující dvě: první lze použít před tím, než se začtete do Písma. V druhé pak si vyprošovat, aby plody takové četby byly trvalé. Autorem obou modliteb je bl. Jakub Alberione, zakladatel Dcer sv. Pavla.

 

Modlitba před četbou Písma

Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka,
zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání,
které jsou v tobě ukryté.
Daruj mi svého svatého Ducha,
aby mě naučil to, co jsi hlásal.
Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše
a vede mé kroky.
Amen.

Modlitba po četbě Písma

Ježíši, božský učiteli,
ty máš slova věčného života.
Věřím, Pane, že jsi Pravda,
rozmnož moji víru.
Miluji tě, Pane.
Ty jsi naše Cesta, zveš nás,
abychom dokonale zachovávali tvá přikázání.
Pane, Živote náš,
klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého.
Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli
a uvažovat o nich ve svém srdci.
Amen.

Na webu http://nocsapostoly.webnode.cz/ najdete ještě další užitečné texty.