Ano, věřím, že svět a můj život
neexistují jako souhra slepých náhod,
nýbrž pocházejí z věčného Rozumu a z věčné Lásky, 
jsou stvořeny všemohoucím Bohem.


Ano, věřím, že v Ježíši Kristu, 
v jeho vtělení, v jeho kříži a vzkříšení 
se zjevila Boží tvář.


Ano, věřím, že Duch svatý 
nám daruje slovo pravdy, a tak osvěcuje naše srdce.


Věřím, že ve společenství církve 
se všichni stáváme jedno tělo s naším Pánem, 
a tak kráčíme vstříc vzkříšení a věčnému životu.