Den před blahořečením končíme tuto novénu-rozjímání. Co si od mučedníků ze 17. století odnést do života v 21. století?

Úvodní modlitba

Se srdcem bdělým a naplněným vděčností k Trojjedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, chceme uvažovat o událostech a významu umučení františkánských bratří a prosíme, ať nám tyto chvíle pomohou v naslouchání Pánu, na naší cestě modlitby, k prohloubení duchovního života, k pevnější bratrské a církevní sounáležitosti i na cestě osobní misie. Neposkvrněná Maria, Matko Kristova a Matko naše, vyprošujeme si tvou přímluvu.

9. den:  Trvalost vlivu světců v čase

Číst a rozjímat o životě svatých je pro nás povzbuzením na naší cestě. Vždyť to byli lidé, kteří prožívali podobné těžkosti a trápení, ale i radosti jako my. Důležité je pro nás si uvědomit, že žádného světce, i kdyby nám byl sebevíce sympatický a blízký, nemůžeme kopírovat. (…) Duch Svatý v jejich životě jedinečně, originálně působil, a proto v celých dějinách nenajdeme dva stejné světce. (…)

V těchto dnech se připravujeme na proces blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků. I když jejich život nemůžeme kopírovat, najdeme u nich dary, z kterých čerpali, a ty se mohou stát posilou i pro nás. Každého oslovuje něco jiného. Uveďme zde tři určité momenty.

1. Ačkoli se vlivem moru a jiných obtíží doby snížil počet bratří na minimum, přesto k nám z ostatních zemí přišli noví bratři, kteří vytvořili novou mezinárodní komunitu. Není to pro nás povzbuzením, že je možné vytvořit jednotu v rozmanitosti národů, jazyků a kultur?

2. Otec Jan Martinez chránil eucharistii před zneuctěním. I my se můžeme a máme stát živým svatostánkem a chránit Boží život v nás a v našich bližních.

3. V rozhodující chvíli krátce před smrtí se bratři modlili a odevzdávali do Boží vůle. „Svěřme kostel a klášter i náš život a naší spásu Kristu Pánu, který nás miloval až k smrti. Staň se jeho vůle.“ Těmito slovy povzbuzoval své spolubratry vikář domu.

Doporučený biblický úryvek k prodloužené meditaci: Sir 44,1-15

 

Závěrečná modlitba

Chválíme tě a klaníme se ti, Králi mučedníků, ty jsi za nás nabídl svůj život ve velikonoční večeři a v krvavé oběti na kříži. Pro svaté mučedníky zabité pro evangelium, kteří dosvědčili svou víru v tebe, prosíme tě, daruj nám pravou svobodu ducha, dej nám také ryzí a přímou víru a učiň, ať zmužile obstojíme v životních zkouškách a přemůžeme svody světa, abychom jednou dosáhli účasti na tvé slávě, v níž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.


***

Oslovila vás tato netradiční novéna? Vybírala jsem z ní jen části (každý den měl dvě zamyšlení, já vzala úryvky vždy jen z jednoho). Celou novénu lze získat třeba zde: http://paulinky.cz/obchod/detail/Novena-k-blahoreceni-Ctrnacti-prazskych-mucedniku