Blaze matce, která dala svým dětem život nejen při porodu, ale dává jim ho neustále.

Blaze matce, která miluje své děti, ale svou láskou je mespoutává.

Blaze matce, která ví, že děti nejsou jejím vlastnictvím, ale darem pro život i pro svět.

Blaze matce, která dokáže být při výchově něžná a zároveň pevná.

Blaze matce, která dává dětem zakusit lásku, úctu a ohleduplnost.

Blaze matce, která učí děti nežistnosti a naučí je říkat "prosím" a a "děkuji".

Blaze matce, která má čas pro své děti, ale i pro sebe samu.

Blaze matce, která se umí s dětmi modlit a žít podle evangelia.

Blaze matce, která dokáže vytušit těžkosti svých dětí a umí jim být nablízku útěchou i pomocí.

Blaze matce, která bdí nad svými dětmi a zároveň jim umožní, aby kráčely svou vlastní cestou.

Blaze matce, která prožívá se svými dětmi radosti i bolesti, úspěchy i nezdary.

Blaze matce, která neučí své děti, aby byli vždy ti nejlepší, ale aby se stávali stále lepšími.

Blaze matce, kerá ví, že děti jsou setbou budoucnosti.

                                  Blaze matce, která je ráda, že je matkou.