Omlouvám se, že je tento příspěvek zase jaksi reklamní. Jenže já to dělám z lásky ke knihám, zvl. k těm, které mi prošly rukama a nad kterými jsem strávila mnoho dnů a leckdy i nocí...

A tak tedy: znáte-li nějaký z těchto titulů a líbil-li se vám natolik, že ho lze označit za jednu ze tří Knih čtenářů roku 2011, prosím, hlasujte pro něj. Ještě nikdy žádná z knih od paulínek neprošla do užšího výběru. Myslím, že letos by mohla. Znám ty naše knihy, mají na to!

Kniha čtenářů 2011
anketa Katolického týdeníku

Kniha čtenářů 2011

Letos se opět zapojujeme do ankety Katolického týdeníku o Knihu čtenářů za rok 2011. Z našich titulů za uplynulý rok jsme vybraly celkem pět: Deník přátelství, Síla manželčiny modlitby, Nejraději měl úterky, Ježíš uzdravuje tvé srdce a Mocnějsí než zlo. Podpoříte svým hlasem i některou z těchto knih? Děkujeme!

Síla manželčiny modlitby
Stormie Omartianová
Autentická výpověď autorky, která do všech svých manželských trápení pozvala Boha. Jde o text zcela realistický, ve kterém sdílí vlastní zkušenost s modlitbou, jež může proměnit jak ženu, která se modlí, tak manžela i celé manželství. O tom, že jde o knihu, kterou by měl darovat své ženě každý muž a každá žena by ji měla přečíst a uvést do života, svědčí již její 3. vydání během jednoho roku.

Deník přátelství. Korespondence mezi Wandou Półtawskou a Karolem Wojtyłou
Wanda Półtawská
Kniha o neobvyklém přátelství. Autorka v ní vzpomíná na dramatické okamžiky svého života, ale především zde najdeme její duchovní deník a korespondenci mezi ní a Karolem Wojtyłou. Ačkoli původně nechtěla tyto texty zveřejnit, po výzvě samotného Jana Pavla II., aby sepsala své vzpomínky, se rozhodla zpřístupnit lidem i jejich vzájemnou korespondenci, protože „lidé mají právo znát své svaté“.

Nejraději měl úterky. Všední život Jana Pavla II.
Mieczysław Mokrzycki a Brigida Grysiak
Kniha vzpomínek druhého osobního sekretáře Jana Pavla II. přináší zajímavosti z každodenního papežova života, zejména z posledních let jeho pozemské pouti. Co papež rád četl, jaké písně zpíval, čemu se smál, s kým si rád vídal, o čem mluvil s politiky, jak se modlil a také proč měl nejraději úterky. Záměrem autorů je dát čtenáři zakusit a pochopit, v čem spočívala lidskost i svatost Jana Pavla II.

Ježíš uzdravuje tvé srdce. Cesta od smutku k radosti
Salvatore Tumino
Autorem je kněz, který vedle mnohých evangelizačních aktivit pomáhal lidem z farnosti řešit jejich docela všední problémy. Zabývá se vztahy, nemocemi, nenávistí, nedostatkem sebeúcty a pocitem viny, strachem z Boha, perfekcionismem, závislostí na televizi a hmotných věcech, egoismem, pýchou i problémy se sexualitou. Řešení nachází v Božím slově a v setkání s Ježíšem, jenž uzdravuje srdce člověka.

Mocnější než zlo. Jak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat se mu
Gabriele Amorth a Roberto Zanini
Život je stálým zápasem se zlem. Dobro je však silnější než zlo. Když chceme přemoci nepřítele, jehož zbraní je klam a podvod, znamená jeho rozpoznání polovinu úspěchu. Plným vítězstvím je láska, k níž člověk dospívá prostřednictvím modlitby, nejmocnější zbraně. To je zkušenost a víra jednoho z nejznámějších exorcistů, jež prosvítají v této knize plné konkrétních případů i svědectví o naději.

Hlasovací kupon by se měl objevit i na katyd.cz (zatím tam není) a nebo ho lze "vystřihnout" i v papírovém vydání Katolického týdeníku č. 43.