Utekly ti otázky na prvních deset dní? Spolu s pravidly soutěže je najdeš v předešlém příspěvku.

Minule to byl rozjezd po rovince, tentokrát začneme pomalu stoupat!


Pomalu stoupáme (úroveň 2)


11.          Kolik a které ženy jsou jmenovány u Matouše v Ježíšově rodokmenu?
12.          Jak se jmenovali ti, které k malému Ježíši dovedla hvězda?
13.          Jaký zázrak Ježíš učinil pro Jaira, představeného synagogy?
14.          Jakému řemeslu byl apoštol Pavel vyučen?
15.          Kolik jáhnů vyvolili apoštolové?
16.          Kterého z apoštolů vyvedl anděl z Herodova vězení až za bránu města?
17.          Co udělal etiopský dvořan, potom co mu Filip vysvětlil stať z Písma, kterou četl při své cestě vozem?
18.          Co znamená jméno Barnabáš?
19.          Co se stalo Šavlovi před Damaškem?
20.          U jakého ostrova ztroskotala Pavlova loď při cestě do Říma?