Poslední dny června se v kongregaci Dcer sv. Pavla nesou ve znamení řeholních slibů. Ať už na Slavnost sv. Petra a Pavla a nebo o den později na kongregační Slavnost sv. Pavla apoštola, mnoho sester skládá své první či věčné sliby, další je jako juniorky obnovují a nebo slaví kulaté jubileum od svých prvních slibů v Římě společně s dalšími.

V pražské komunitě letos (dá-li Pán, tak naposledy) obnovovaly své sliby s. Anna a v tu dobu "hostující" s. Sagaya. Obě se za půl roku potkají v Římě, kde se spolu s dalšími juniorkami z celého světa budou připravovat na složení slibů věčných.

To, že Praha nebyla jediná, dokládá i článek z našeho mezinárodního webu www.paoline.org, kde se píše o skládaných slibech v Koreji, Keni, Mozambiku a na Filipínách. V angličtině i s fotografiemi je dostupný zde.

z Modliteb paulínské rodiny: Za své vlastní povolání

Nebeský Otče, věřím v tvou moudrost a v tvou lásku. Věřím, že jsi mě stvořil pro nebe, určil jsi mi cestu, po které tam dojít, a očekáváš mě tam s odměnou připravenou pro věrné služebníky (srov. Mt 25,21). Dej mi své světlo a ukazuj mi tuto cestu. Dej mi sílu, abych po ní kráčela s velkodušnou věrností. Prosím tě o to skrze tvého Syna Ježíše Krista a skrze Marii, mou Královnu a Matku, abych v hodině smrti mohla i já říci spolu se svatým Pavlem: „Svůj běh jsem skončila, vím, že mě čeká věnec spravedlnosti“ (srov. 2 Tim 4,7-8).