Konec světa?! Tak jsem meditovala nad úryvkem ze Skutků (Sk1,1-11). Poslední Ježíšova slova než "nanebevstoupí", jak dnes slavíme. Divné, že ti, co znají Písmo (viz pastoři v USA a různé sekty) o tomhle nevědí.

"To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky."

Takže máme SVĚDČIT (k tomu nám dal svou moc) a nestarat se o to, co NENÍ NAŠE VĚC (to je v jeho moci).