Koukám na tu diskuzi, jaká se rozjela nad značkami na cestě hledání toho pravého. Poslala jsme link i autorům onoho textu. Jsou rádi. Posléze mi ještě přeposlali tento materiál. Ikdyž myslím, že to už ToB zde uvěřejnil, opakování matkou moudrosti:-)

Antikoncepční pilulky vedou ženy špatným směrem z hlediska imunity (Pils lead women to wrong man)

Zdroj: The Australian, August 14, 2008

Pro miliony žen bylo v minulých 40 ti letech velkým osvobozením, které jim přineslo svobodu, že můžou ovlivňovat svou plodnost a své vztahy. Ale antikoncepční pilulka způsobující posun v jejich hormonech, může být příčinou, že muži, kteří se jim líbí, nejsou pro ně ti praví (vhodní).

Studie britských vědců naznačuje, že užívání antikoncepce působí na zájem žen o muže tak, že volí ty, kteří jsou pro ně geneticky méně vhodní. Výzkum shledal, že antikoncepce může změnit schopnost žen vnímat vůni určitého typu mužů. Což může mít vliv na preferenci určitého druhu mužů. To by mohlo být příčinou, že v těchto párech dochází častěji k rozchodům a snížení plodnosti. Narůstá množství důkazů, že hormony obsažené v antikoncepčních pilulkách ovlivňují způsob, jak ženy hodnotí mužskou sexuální přitažlivost. Má se za to, že pilulky narušují instinktivní mechanismus, který k sobě přirozeně přivádí muže a ženy, kteří se k sobě hodí, jsou spolu kompatibilní z hlediska genů a imunitních systémů (mají odlišnou skupinu MHC genů, Major Histocompatibility Complex). Čím širší je rozsah odlišnosti MHC genů muže a ženy, tím je větší je pravděpodobnost, že i u dítěte bude jeho imunitní systém dobře účinný. Páry, které jsou v tomto směru méně kompatibilní, mají častěji problémy s plodností, nebo jsou náchylnější k samovolným potratům. Experti předpokládají, že muži a ženy jsou k sobě přitahováni vůní přirozeně, právě tehdy pokud jsou jejich genetické základy imunitního systému vhodné pro jejich děti.

(článek ještě pokračuje)

***

František Vyskočil: Rozdíly mezi mužem a ženou.
Publikováno: Vesmír 85, 429, 2006/7


Čich a chuť.
Ženy mají lepší schopnost vnímat čichem a chutí. Máme až deset tisíc chuťových receptorů, díky nimž rozeznáváme nejméně čtyři hlavní chutě - sladké a slané pomocí receptorů na špičce jazyka, kyselé po stranách jazyka a hořké vzadu na jazyku. Jsou i další přídatné - glutamátová, mastná, kovová aj. Muži nejlépe rozeznávají dvě z nich, sladkou a hořkou (a proto asi pijí rádi pivo). Mnozí si rádi dáme k pivu tatranku. Ženy mnohem lépe rozeznávají dva podtypy "sladké", sladkou a cukrovou, což vysvětluje jejich větší oblibu čokolády (plus kanabinoidům podobného fenyletylaminu). Když ženy sbíraly pro děti ovoce, musely citlivě posuzovat poživatelnost a zralost plodů.  Opět to mělo význam pro praktický život. Čichem, převážně podvědomě, snad přes vomeronazální orgán (viz podrobněji L. Stárka, M. Doskočil Vesmír 76, 203, 1997/4), jsou muži a ženy také k sobě přitahováni, a to tím více, čím víc se liší jejich genomy. Důvod je zřejmě ten, že děti jsou pak lépe vybaveny pro přežití než například v příbuzenském manželství, kde se naopak mohou projevit různé defekty (viz K. Hamanová, V. Ruban, Vesmír 78, 614, 1999/11; 78, 671, 1999/12; 79, 12, 2000/1; 79, 85, 2000/2).
Ženský mozek dokáže odhalit čichem a chutí při líbání rozdíly v genech a výkonnost imunitního systému potenciálního otce dětí během prvních několika vteřin. I tady člověk podvádí a uměle si přidává tam, kde se nedostává, a proto kvete parfémový a feromonový průmysl.

Zkuste si vygooglit člnánky tohoto autora. Dokonce, pokud se nepletu, se leccos dalo stahnout v audiu z archivu ČRo.