Dubnová výročí Paulínské rodiny

V dubnu si Paulínská rodina připomíná dvě výročí: narozeniny zakladatele (4. 4.) a jeho prohlášení za blahoslaveného (27. 4.).


Don Alberione byl mužem velmi aktivním a podnikavým, zároveň však velmi přemýšlivým, zvyklým celé hodiny se modlit v kostele před svatostánkem na kolenou, třeba i v noci: „Svět, církev, duše,“ říkával, „mají nejvyšší potřebu Boha: modlitba vám jej přivolá.“ Prvořadým úsilím Dona Alberiona bylo „předávat Boha lidem a lidi zas Bohu prostřednictvím Ježíše Krista.“ Studium i meditace ho po celý život utvrzovaly v přesvědčení, že „vše počíná v Ježíši Kristu a vše v něm nachází i svůj konec.“ (Jan Pavel II.)

Modlitba na přímluvu blahoslaveného Jakuba Alberione
Pane, oslav ve své církvi blahoslaveného Jakuba Alberione. 
Ať je pro nás příkladem a přímluvcem na cestě našeho posvěcování a apoštolátu. 
Otevři cesty evangelizaci, aby se přítomnost Ježíše Mistra, Cesty, Pravdy a Života 
šířila do světa skrze Marii, Matku a Královnu apoštolů. 
Uděl nám milost, o kterou tě žádáme…
Otče náš…, Zdrávas Maria..., Sláva Otci...

 

 

http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=2A5083&showFlipBtn=true&documentId=110329130507-20ff08e29676469990cdcd6f6c0205bb&docName=alberione&username=PaulinkyPraha&loadingInfoText=Prorok%20pro%20na%C5%A1i%20dobu&et=1301902767345&er=73