Chystám se na zítřejší diecézko a protože zároveň dopilovávám detaily na Večer Jana Pavla II., kombinací těchto dvou aktivit mi jaksi sám od sebe vznikl tento příspěvek:-)))

Čerpáno z knihy: Nejraději měl úterky

Jan Pavel II. si „vychovával“ mládež. Důsledně, od počátku pontifikátu. Vychovával tak účinně, že v Jubilejním roce na Světové dny mládeže do Říma přišly dva miliony mladých, milion přijal svátost smíření.

Vy jste to všechno pozoroval zblízka. Jak to probíhalo?

Prostě. To všechno bylo takové přirozené. On k nim chtěl promlouvat, oni mu chtěli naslouchat. A to ne proto, že hezky mluvil a sliboval zázraky. Kdysi byl hercem. V hlase měl sílu kanonu. Ale pak, z roku na rok ten hlas slábl. Ale mladých přicházelo na setkání stále více. To znamená, že Svatý otec pro ně nebyl popstar, ale Kristův svědek. A že tedy za Kristem přijížděli na světové dny mládeže. Pro Krista se zpovídali a přijímali eucharistii. A papež se radoval, ale také měl požadavky.

No právě. Nebyla žádná úleva…

Hovořil k nim o pravých hodnotách, ne o shnilých kompromisech. Hovořil o ideálech, k nimž se mají blížit, a dělal to tak, že se to stalo jejich touhou. Neboť Svatý otec jim říkal pravdu. Věděli, že je nepodvádí, a půjdou-li za Kristem, najdou štěstí, že je to jediná cesta. V Římě to bylo živým důkazem toho, že pastorace Jana Pavla II. přinášela plody. Tolik let tyto mladé vychovával, jezdil za nimi do všech koutů světa. Myslel na ně, modlil se za ně a s nimi. Moc jim věřil. No, a dobře si je vychoval.

Jak prožíval tato setkání?

Svatý otec byl moc spokojen, protože viděl plody a viděl, že sám, navzdory věku a slabosti, neztrácí s mladými lidmi kontakt. Ostatně on byl až do konce života mladý. Kdysi řekl mladým lidem něco takového: „S kým přebýváš, takovým se stáváš. A Poláci ať vám to přeloží.“ Velmi je potřeboval, stejně jako oni jeho.

 

Čerpáno z knihy: Kristus vás miluje

Poslední slova a úkony papeže Jana Pavla II . patřily mládeži

Středa 30. 3. 2005

Přestože byla kvůli papežově rekonvalescenci zrušena generální audience, sešlo se na náměstí sv. Petra několik tisíc poutníků. Největší, více než čtyřtisícovou skupinu tvořila mládež milánské arcidiecéze. Je už tradicí, že mladí z této arcidiecéze putují ve velikonočním oktávu k hrobu sv. Petra. Mladí lidé z Milána slavili ráno mši svatou ve Vatikánské bazilice. Krátce po jedenácté hodině jim Jan Pavel II. požehnal z okna své soukromé knihovny. „Ukázal se nečekaně v okně, když se dozvěděl, že na náměstí je několik tisíc mladých ze severu, kteří přijeli na pouť do Říma. Ne bez námahy se papež přiblížil k oknu a požehnal jim, i když nepromluvil.“ – komentoval pro náš rozhlas vatikánský mluvčí.

 

Pátek večer – 1. dubna 2005

Den před svou smrtí, večer 1. dubna, Svatý otec myslel na mladé lidi, které za svého pontifikátu potkal a kteří ho neopustili ani v těchto chvílích. Z jeho slov bylo možné rekonstruovat větu: „Já jsem vyhledával vás a nyní jste vy přišli za mnou. Děkuji vám za to.“ V den jeho úmrtí bylo Svatopetrské náměstí zcela zaplněné, většinou mladými lidmi. Celkový počet účastníků – především mladých – na modlitbě růžence večer, kdy papež zemřel, se odhaduje na 70 tisíc.

 

Pročti si, co řekl Jan Pavel II. české mládeži...

http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=2A5083&showFlipBtn=true&documentId=110408135431-ae57497e1d7044b1b4e98cdadc7cd796&docName=kristus_vas_miluje_na_web_1&username=PaulinkyPraha&loadingInfoText=Kristus%20v%C3%A1s%20miluje&et=1302271600113&er=72
***
A ještě pro ty nejhorlivější - další knihy z nakladatelství Paulínky, které se zabývají "přátelstvím" mezi Janem Pavlem II. a mládeží:

Jan Pavel II., mladí lidé a Světové dny mládeže

Jan Pavel II. v dialogu s mladými

Jan Pavel II. - Můj milovaný předchůdce

Jan Pavel II. blahoslavený

A samozřejmě pro mládež cílený film Odvaha otce Karola.