Zatímco nás o nedělích po celý rok provází evangelista Matouš, až do začátku doby postní bude naším průvodcem evangelista Marek. Vede nás k postoji a pohledu učedníků tak, aby naše představy o Bohu byly očištěné od všeho falešného či smyšleného. Netouží po ničem jiném, než nás přivést ke kontemplaci Boha - ukřižované lásky.

Vzpomínej a vyprávěj... Vzpomínejme na to, co učinil pro nás Bůh (konkrétně pro každého), abychom o tom mohli vyprávět dalším. Kniha Nad evangeliem podle Marka je k tomu výtečným průvodcem.

O tom svědčí i například svědectví jedné dívky zde ze signálů :-)))

V sekci Inspirace na našem webu najdete také dvě audia o evangeliu sv. Marka. Jde o ThDr. Jaroslava Brože, výborného českého biblisty, překladatele knih S. Faustiho do češtiny.

 

Svatý Marku,

lidé celého světa už po desítky staletí naslouchají tvému evangeliu o Ježíši Kristu, Synu Božím.

Prosíme tě, pomáhej nám svou přímluvou, abychom se věrně drželi radostného poselství.

Vypros námsrdce učedníků, abychom vždy s láskou naslouchali božskému Mistru

a celým svým životem vyznávali, že on je opravdu Syn Boží,který přišel na svět, aby všem lidem přinesl spásu.

Amen.