"Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně" (Píseň písní 7,11).

Z mého apoštolátu

Pár dní před svátky se nám společnými silami podařilo "přivést na svět" nový katalog. Může se to zdát jako čistě komerční věc, ale smysl našeho nakladatelství a knihkupectví je skutečně jiný. Pokusila jsem se to naznačit i v editorialu...

Vážení čtenáři a všichni, kdo jste s námi v jakémkoliv kontaktu,

je tu rok 2011, na jehož začátku si připomeneme už dvouletou existenci našeho nového pražského knihkupectví u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Činíme tak s velkou vděčností Pánu za to, jak tomuto místu žehná a že zde můžeme všem příchozím být k dispozici podle našeho poslání „hlásat lidem naší doby, současné kultury a světa médií, evangelium, Ježíše Krista – Mistra, který je Cesta, Pravda a Život (srov. Jan 14,6)“. Jsou to krásná setkání: někdy jen letmá, jindy jde i o hlubší sdělení.

Kéž byste i vy všichni, kdo nemáte možnost přijít do našeho knihkupectví, poznali z našich knih, filmů a dalších produktů onu „lásku v pravdě“, se kterou na nich pracujeme. Čím dál více si uvědomujeme, že právě tento „neviditelný vklad“ je tím nejlepším, co vedle snahy o profesionální práci můžeme dát. Náš zakladatel bl. Jakub Alberione přirovnal paulínskou službu pravdě a evangeliu k lásce k nejchudším, když přeformuloval slova apoštola Petra, která adresoval chromému u Krásné brány (srov. Sk 3,6): „Stříbro ani zlato nemám. Ale co mám, to ti dám: Ježíše Krista, Cestu, Pravdu, Život.“

Děkujeme vám za přízeň a za vše, čím přispíváte k tomu, abychom nadále mohly působit v České republice. Naše komunita je zatím misionářská (je to teprve rok, co složila první sliby první česká sestra), připojte se prosím k naší modlitbě, aby Pán povolal k této službě další české dívky, které by se nebály odpovědět „Ano“ tak náročnému, ale krásnému povolání.

„Vaše ruce nesou evangelium a musí ho donést všude. Mějte na paměti i v srdci všechny národy světa a každou jednotlivou duši“ (bl. Jakub Alberione Dcerám sv. Pavla v roce 1952).

Ať je i pro vás Boží slovo světlem do každého dne i v tomto novém roce. Ať v něm nacházíte útěchu, radu a blízkost Boha, který touží přebývat s každým (a v každém) jako Bůh-s-námi, Emmanuel.


Za redakci, distribuci a od knižního pultu

paulínky a spolupracovníci

Hezké virtuální listování:-)

Sdílet

Komentáře

zipet Díky za skvělou práci, podle mě je to moc vhodné a vydařené dílko:-)

Terka8 máte moc pěkné věci v katalogu... asi si něco objednám :)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio