Modlitba za kněze na přímluvu Panny Marie

Maria,
Matko a Královno apoštolů,
tobě, kterás světu dala Ježíše, dobrého Pastýře,
svěřujeme kněze.
Vypros jim svou mateřskou přímluvou,
aby byli naplněni milostmi a pravdou;
ať jsou světlem, které všechny osvětluje Božím slovem.
Pomoz nám, ať máme pro ně porozumění, ať je milujeme
a následujeme je, když nás vedou do nebe.
Maria, obdaruj kněze radostí z nových povolání v jejich farnostech 
a jednou, ať se sejdou s tebou v nebi
spolu s těmi, kteří jsou jim svěřeni.

(autorem modlitby je náš zakladatel bl. Jakub Alberione)


Mnoho dalších modliteb jsme už vloni zařadily do knížečky Prosme Pána žně.