Pro Noc kostelů, ke které nás jako Paulínky přizvala farnost u P.M. Sněžné v Praze jsem překládala text, na který jsem narazila v bazilice sv. Ambrože v Miláně.
Možná, že by se hodil i k vám (adaptace je jakkoliv možná).

 

Modlitba při rozsvícení svíčky

Prosím tě, Pane,
ať je tato svíce, kterou zapaluji,

tvým světlem, které mne osvítí v těžkostech
a v okamžicích rozhodování.

Ať je tvým ohněm, který ve mne spálí
každé sobectví, pýchu a nečistotu.

Ať je tvým plamenem,
který bude hřát mé srdce a tvář.

Nemohu v tomto tvém domě zůstat déle,
ale zanechávám zde hořet tuto svíci
jako kousek sebe, který ti chci darovat.

Pomoz mi prodloužit tuto modlitbu
do všeho mého konání tohoto dne.
Amen.

 

Další tip: slovíčka k rozdávání.