Je tohle reklama nebo ne? Sama nevím. Kdo v těch dnech byl s námi, ví, co to bylo za "stres". Ale paní produkční jinde řekla, že jsme prý jedny z nejveselejších a nejnormálnějších. Že by si stresu a únavy nevšimla? - Každopádně je tento článek a upozornění na něj poděkováním všem, kdo nám nějak pomohli zprostředkovat naše charisma (které se panu režiséru moc líbilo, ačkoliv není křesťan) a tak doplnit mozaiku zasvěceného života.


Paulínky v České televizi

v rámci cyklu Zasvěcení

Radostná zvěst a masmédia
To je název nejbližšího dílu, který ČTV odvysílá v premiéře tuto sobotu 24. dubna v 16:45 na ČT2.
Filmový štáb předtáčel na mých slibech, pak s námi "prožil" jednu obyčejnou neděli, během týdne strávil odpoledne v našem knihkupectví a dva dny v redakci a distribuci. Kamera nahlédla i na začátek pátečních setkávání nad Slovem Božím. Nakonec si s námi "vyjeli" na kola a na diecézní setkání mládeže v Plzni.

Text, který doprovází anotaci na webu ČT:
Kongregace Dcer svatého Pavla byla založena roku 1915 v Itálii blahoslaveným Jakubem Alberione. Posláním paulínek je šíření Božího slova pomocí sdělovacích prostředků. U nás žije malá mezinárodní skupina, která se věnuje zejména nakladatelské činnosti. Ale není jim cizí ani internet a ostatní sdělovací prostředky. Jejich dvě pražská knihkupectví jsou čtenáři opravdu vyhledávaná. Nejen kvůli literatuře, ale i díky přátelskému přístupu.
Režisér J. Hovorka nám umožní nejen nahlédnout do každodenního života paulínek, ale budeme i svědky slibů české dívky, konvertitky, která do této kongregace vstoupila.

Zpětně lze shlédnout ve videoarchivu (link doplním po té, co tam pořad bude vložen). čekám i na svolení použít některé ze záběru přímo.

Chcete-li dát tvůrcům celého cyklu najevo, jak se vám jejich nápad a dílo líbí (nebo i konkrétní pochvaly, připomínky, ...), lze tak učinit na úvodní stránce tohoto cyklu. Je třeba povzbuzovat veřejná média a ty, kdo rozhodují o tom, co se natáčí...