Maestra Tekla: učitelka duchovního života
za plného apoštolského nasazení

Zdravím všechny z našeho knihkupectví, kde "zaskakuji" za s. Molly (včera odletěla na dovolenou do rodné Indie:-). Ač mým místem bude více redakce, hned od prvních dnů zakouším, že správná paulínka se nikde nezaháčkuje, ale dle nutnosti jde tam, kde je třeba.

Dnes si Dcery sv. Pavla, ale i celá naše Paulínská rodina, připomíná den nebeských narozenin naší spoluzakladatelky Maestry Tekly. V knihkupectví běží filmeček, který jsem nachystala ke slibům a který se mi nakonec podařilo vnutit i do youtube (trochu jsme ho musela pokrátit) a tudíž si každý čtenář tohoto blogu může nachvíli představit, ž vstoupil do našeho knihkupectví...

A protože Maestra Tekla byla a i v nebi je naší "matkou", i já si beru k srdci to, co napsala sestrám před pár desítkami let:

Ať všechny usilují žít dobře paulínský řeholní život tak, aby se podobaly našemu otci svatému Pavlu a to především v lásce k Pánu, v horlivosti pro duše a v lásce k sobě navzájem bez níž by nebylo možné žít jako rodina.

Může se stát, že některá cítí tíhu řeholních závazků. Je třeba činit si násilí! Kdo se nepřemůže k modlitbě a nezápasí s vlastním já, dříve či později padne. Řeholnice, která se plně neodevzdá Pánu, bude vždy smutná. Zatímco ta, která hoří a žije plně své sliby, je vždy šťastná.

Více z jejího života a duchovního deníku viz příspěvěk Chtěla bych mít tisíc životů pro evangelium

 

Díky ti, MaestroTeklo,

že se i za mne přimlouváš,

abych byla dobrou paulínkou

a neusilovala o nic jiného

než o slávu Boží a spásu lidí.

sestra Andrea FSP