INVENTURA roku 2009 PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ

Odskočila jsem si z kaple uvařit zelený čaj, abych se posilnila i fyzicky a mohla až do půlnoci dál setrvat před Pánem. Doteď jsme měly společnou adoraci a pak v tichu každá ze sester pokračuje...

Že nejsi na žádném místě, kde bys mohl(a) před Pánem setrvat v chvíli modlitby? Myslím, že následující "inventuru před Boží tváří" můžeš provést kdekoliv a kdykoliv (tedy i na začátku roku 2010).

Takhle to vypadalo u mně...

 

Přede mnou na lavici v kapli leží dva diáře. Jeden značně ošumlaný, zlato z desek oprýskané, listy zažloutlé, počmárané, někdy i kapka čaje, kafe a nebo i slza(?), každá stránka vydatně popsaná, ať pracovními poznámkami, kontakty na lidi a nebo jen meditací nad biblickými texty toho kterého dne. Pokládám na něj levou dlaň a děkuji Pánu za vše, čím naplnil uplynulý rok 2009.

Prosím také o požehnání pro všechny lidi, které jsem potkala, kteří mi pomohli, ale i za ty, kteří mi nějak ublížili či já ublížila jim.

Po chvíli pokládám pravou dlaň na nový diář. Je krásně nový... Nevím však, čím budou zaplněny (a nakolik) jeho stránky. Prosím o moudrost a vytrvalost, o růst v lásce a o plné apoštolské nasazení v mém budoucím zasvěcení. Prosím o mnoho dalšího - podle toho, co mi sám Duch vnuká...

 

A protože mám za co konkrétně děkovat, píšu si nejpodstatnější události toho kterého měsíce. Bez toho, abych listovala jednotlivými stránkami. Je to zvláštní připomenout si uplynulý rok tímto způsobem...

 

Pokud to po mně rozluštíš, nevadí (stránku se zpytováním svědomí jsem zakryla:-)
A třeba v rámci "zvedni vlnu" přidáš i své dvanáctero díků:-)

Ono totiž, je pořád na co nadávat a vracet se k nezdarům či k chybám vlastním či druhých (a leckdy skutečně šlo o chyby, to však je minulost, kterou nelze změnit, lze ji však přijmout)...  ale vidět i dobro a být za ně vděčný, to je umění, kterému by se mělo vyučovat zvláště v poslední době.

Nevím, jak to přesně malá Terezka říkala,
ale když Pánu děkujeme za to, čím nás obdařil,
On pak neváhá pospíšit si s dalším požehnáním!!!

Tak čaj je hotov, už uskrávám
a zase pádím pokračovat v inventuře:-)))