V KOLIK HODIN VSTÁVAL BL. JAKUB ALBERIONE?

A je tu zase 26. listopad, což pro mne, mé spolusestry a celou Paulínskou rodinu znamená „velký svátek“. Nebeské narozeniny našeho zakladatele bl. Jakuba Alberiona.

O Alberionu jsem zde na Signálech psala už víckrát. Klikni třeba ZDE a pak taky ZDE.

(plakátek - pozvánka na mši svatou - za chvilku tam jdeme i my)


Dnes si ho dovolím představit trochu JINAK. Jako novicka si to můžu ještě dovolit :-)

Za dobu noviciátu jsem měla několik příležitostí slyšet od sester a bratří „první hodiny“ pár vzpomínek na to, jak bylo za časů zakladatele bl. Jakuba Alberiona. Nedávno se mi dostala do rukou i knížka vzpomínek (např. jsem tam našla i vzpomínky paulína dona Amortha – ale jsou příliš specifické, rozumět jim zvenku moc nejde), z ní vybírám dvě na téma „ranní vstávání“. Hádejte proč?!

Rozhovor mezi biskupem z Aquily a donem Alberionem

- Je to skutečně pravda, otče Alberione, že vstáváte velmi brzo ráno a modlíte se několik hodin dříve, než začnete pracovat?
- Předpokládám, že vaše excelence ví, co dělají matky velkých rodin. Například ta moje, protože nás dětí bylo doma hodně, a chtěla se o každého z nás dobře starat, vstávala velmi brzo… Tak tomu musí být i u mě: protože i já mám mnoho synů a dcer a všichni potřebují pomoc, všechny je musím svěřit Pánu.

Vzpomínka jednoho z tehdejších aspirantů u paulínů

Někdy na začátku 50. let do naší komunity v Albě přijel na vizitaci Primo Maestro - don Alberione. Každé ráno sloužil mši svatou v našem domě. Protože mí představení věděli, že se velmi rád účastním liturgie, nabídli mi, abych mu ministroval (před 2. vatikánským koncilem bylo nutno, aby měl celebrant někoho dalšího u sebe). Souhlasil jsem, ikdyž to znamenalo být v kapli už ve 4.30 ráno.

První den jsem přišel přesně a don Alberione se už modlil. Druhý den jsem si tedy přivstal, abych podle jeho vzoru byl i já v kapli dříve. Ale on už tam byl a modlil se. Začal jsem být zvědavý, v kolik hodin Primo Maestro vstává. Další den jsem přišel už ve 4 hodiny. Už tam byl a modlil se! Zkusil jsem to ještě následující den ve 3.40. Don Alberione se už modlil.

Po mši svaté mi to ráno řekl: „Děkuji ti, že jsi ochotný vstávat a že tu jsi včas. Ale prosím tě, nevzdávej se spánku kvůli mně. Stačí, když přijdeš na půl pátou. Rád na tebe počkám.“ A tak jsem nikdy nezjistil, v kolik hodin don Alberione vstává… (můj dodatek: Já bych to zcela jistě taky nezjistila:-)

Bude se to zdát být „naschvál“, že následující video s tématem ranního vstávání souvisí. Věřte mi, že to je jen „náhoda“. Ale krásná!