Dnes bylo sv. Ondřeje apoštola...

a protože jsem v Itálii už třetím rokem, byla jsem už připravená na to, že mi budou všichni přát k svátku. Italsky se Ondřej řekne Andrea (historky o tom, že se jako žena nemůžu jmenovat Andrea slýchám ještě teď:-)

Samozřejmě, že mně to trochu lichotilo. Ale co mi udělalo radost ještě větší, je fakt, že jsem v evangeliu zaslechla své jméno "Andrea". To se mi prostě v Čechách nestane!!! O to lépe se mi po ránu meditovalo nad liturgickými texty (mimochodem: včera o 1. adventní neděli se "gloria" nezpívalo, dnes ano!).

Náhled do mé ranní meditace:

1. čtení z Řím 10, 9 – 18

Vždyť každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen.
Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? 
A jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli?
Jak o něm však mohou uslyšet bez hlasatele?
Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni?

Můj dodatek:

Jak mohou být posláni, když nejsou vyučeni ve škole Mistrově?
Jak mohou být vyučeni, když nepřijali pozvání - povolání?


Evangelium podle Mt 4, 18 - 22

Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry - Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí." Oni hned nechali sítě a následovali ho.

 

 

- Andreo, dnes ti znovu opakuji, pojď za mnou.

- Můj Pane, přijímám tvé pozvání a vstupuji do tvé školy, abys mne mohl poslat a já hlásala tvé evangelium. Prosím tě o milost, aby dokázala promlouvat takovou řečí k druhým, aby můj hlas byl "slyšet", a oni uvěřili, tebe vzývali a byli spaseni. O to tě dnes prosím i na přímluvu sv. Ondřeje, kterého jsi povolal mezi prvními a který vytrval až do smrti v hlásání a v lásce. Amen.

 

PS 1: Víte, že tak jako Petr se stal biskupem v Římě, tak jeho bratr založil církev v Konstantinopoli? Mně to nějak dříve uniklo. Což takhle oběma "bráchům" svěřit úsilí o jednotu církve, aby až Pán přijde, ji našel v bratrském objetí?!

PS 2: Zatímco píšu tento příspěvek, dorazila mi smska s přáním od mé pražské (španělské) představené. Jsem překvapena a nebo i dojata...?