BUĎTE BLAHOSLAVENÍ

Tenhle nápad mi „spadl do klína“ před nedělní bohoslužbou v Bazilice sv. Pavla za hradbami. Přede mší jsem se, jako vždy, zahleděla do apsidy (mám tam své oblíbené svaté v těsné blízkosti Pána Ježíše) a pak jsem luštila jména apoštolů v „druhé řadě“. Mimochodem, konečně jsem přišla na jméno i tomu poslednímu (po 2 letech)!

Pak se můj pohled vrátil blíže k zemi, a protože jsem rozjímala zrovna nad prvním čtením, začalo se mi zdát, že lidé přicházející na mši jsou jako ti, co „stáli před trůnem a před Beránkem“ (viz 1. čtení Zj 7, 2 - 4. 9 – 14). Místo trůnu a Beránka tu byl oltář, na kterém brzy Beránka spatříme, zatím však ještě ne „tak, jak je“ (viz 2. čtení 1 Jan 3, 1- 3). A najednou kolem mne byl zástup těch, kteří „hledají tvou tvář, Hospodine“(odpověď k žalmu) a já nepochybovala o tom, že skutečně už teď jsme Boží děti (i ta paní s divně žlutými vlasy a nánosem pudru)!

Někdo to ví, občas si beru do kaple „seznam přátel“ a procházím jméno za jménem, vybavuji si tvář a to, čím kdo žije. Ideální den o Všech svatých zdržet se déle a „přečíst Pánu“ i úmysly, které mi byly svěřeny. Před očima mi začaly vystupovat zcela konkrétní příběhy (tak, jak jste mi je kdo naznačil), vzpomínala jsem si na tváře, které k těm příběhům patří, ale u některých nicků (zvl. u těch, co jsou si velmi podobný) jsem měla trošku chaos. Tak jsem si to pak šla „dostudovat“ on-line. A situace z baziliky se zopakovala…

Stačilo málo, abych v těch, kdo obývají tento virtuální prostor Signálů, nezahlédla budoucí obyvatele Nebe (místo paní s divně žlutými vlasy si dosaď, koho chceš).

Výsledkem toho je následující filmeček. Poprvé jsem zkoušela něco takového vyrobit a dalo mi to zabrat víc, než jsem si myslela (program v noviciátu i v komunitě byl v těchto dnech víc než jen nabitý). Ten čas jsem však vzala jako prodlouženou modlitbu. Úžasné, kolik času mi dalo jen stažení fotek, a pak najít způsob, jak vás všechny natěsnat do jedné písně! Těch variant, co mi vzniklo a co jsem si omylem smazala! (Nečekej žádný zázrak, předpokládám, že každý druhý z vás, by to udělal lépe a daleko rychleji).

Píseň, kterou jsem použila, vychází z evangelia, které bylo právě čteno o Slavnosti Všech svatých (rovněž to bylo evangelium o třetí mši ze Vzpomínky na všechny zemřelé). Jde o jádro celého Ježíšova učení a života křesťana: blahoslavenství (Mt 5,1-12a).

Text italské písně překládám, dopustila jsem se jen malé "nesprávnosti" - doplnila jsem něco navíc: BUĎTE BLAHOSLAVENÍ.

O Všech svatých to platilo pro ty, kdo už jsou ve slávě Boží, včera při modlitbě za zemřelé jsme to vyprošovali těm, kteří na stav blahoslavenství čekají.

A já to přeji a vyprošuji každému z nás už nyní!

PS: použila jsem fotky z profilů na Signálech a tedy doufám, že ti to nebude vadit. Na youtube jsem to uložila tak, aby se k tomu nikdo "z venku" nedostal. Ale zrusila jsem to, jinak byste se k tomu nedostali ani tady. Hm, mam se porad co ucit.