Dnešní den děkuji mému andělu... často se ode mne slova díků nedočká.

Ikdyž liturgická památka svatých andělů strážných připadá na dnešek, už od svátku archandělů častěji směřuji v myšlenkách, prosbách a dících právě k mému andělu strážnému.

Kdysi jsem zde uvedla “fintu”, jak se s anděly vydat vstříc do školy ke zkouškám. Andělský trik na zkoušky

To by však bylo málo! V různých životních situacích a během hledání usmíření při nedorozumění s druhými, je možno – záhodno! -  prosit svého anděla strážného, ať to “projedná” s tím druhým.

Ze své zkušenosti i zkušenosti druhých vidím, že to zabírá. Už jen fakt, že takovou věc svěříte do péče nebeského personálu a vzdáte se představy o vlastní dokonalosti a nároků na zaručenou pravdu.

A co ještě udělat krůček navíc a nečekat na nějaký průšvih, ale prostě se s ním seznámit (třeba hned teď po přečtení článku), pozvat ho na čaj při zapálené svíčce a nebo ven na procházku a popovídat si spolu. Společně si připomenout okamžiky, kdy stál po tvém boku, kdy tě držel při pádu, kdy tě zatahal za ucho, abys nevlítl do maléru, kdy ti našeptával, co udělat a co naopak ne. Poděkuj mu a svěř se mu zcela dětským (ne dětinským) způsobem.

Toto praví Hospodin: „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas, nebuď vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše věrolomnosti, vždyť má v sobě moje jméno. Jestliže však budeš poslouchat jeho hlas a dělat všechno, co mluvím, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Proto můj anděl půjde před tebou“ (Ex 23,20-23).

PS: Mne samotnou až překvapilo, kolikrát se anděl “proletí” stránkami Prvního i Nového zákona (celkem 98x v ekumenickém překladu, který mám kdispozici, kde je často překládán i jako posel, takže číslo může být ještě větší).

PS2: Já mému andělu strážnému během finiše před státnicemi svěřovala i ranní buzení a nechávala na něm, ať rozliší, zda ještě potřebuji spát a nebo už se jít učit. Byl to risk?!

 

Dnes ti, můj anděli, děkuji za všechno ti lítání, kterého se ti se mnou dostalo. Už chápu, proč jsem tu mou pubertu přežila bez újmy!
Prosím tě, vyprošuj mi dar být jako dítě, aby i o mně platila Ježíšova slova o těch, kdo jsou velcí a kdo vstoupí do nebeského království.
Díky ti , můj Stvořiteli a Pane, žes mi dal pomocníka na cestu. 
AmenDouška z paulínské studny

Maestra Tekla během meditace při návštěvě Dcer sv. Pavla v USA 2. října 1955 (drobný výběr)

Žádejme našeho anděla strážného, aby nám vyprošoval živou víru, pevnou naději a horoucí touhu po ráji. Nezapomínejme, že jsme na cestě do nebe.

Prosme ho: Dej mi poznat stále více, že jsem stvořena pro Boha a že On je nejvyšším a jediným dobrem a věčnou mojí radostí. Jsme stvořeny pro nebe, ne pro pozemské věci. Musíme žít s nohama na zemi, ale s myšlenkou a srdcem v nebi!

Říkejme  mu: inspiruj mne k svaté Boží vůli, abych mohla lépe konat to, co Pán chce, osvěcuj ty, kdo mne vedou, abych byla vždy směřována k dobru, udržuj mne na správné cestě, přednášej Pánu mé modlitby.

Nechávejme se vždy doprovázet andělem strážným, vnímejme ho na blízko. Žádejme, ať nás ochraňuje od nebezpečí, zvláště od nástrah duchovních a od toho, abychom urážely Boha.

Také mu děkujme. Pamatujme, že je nám na blízku a kolikrát nás ubránil před nebezpečím. Žádejme odpuštění za to, že jsme byly hluché k jeho vnuknutím.