V Itálii dnes žádný volný den není a tak se věnuji běžným povinnostem. Zvláštní, že tady mi ten "náš svátek" chybí, ale ne pro volný den, ale pro fakt, že jsem v cizině. Být doma, možná by mi to ani nedošlo...

Ale když už jsem se v myšlenkách zatoulala do české minulosti, napadlo mne, přidat zase jeden můj "objev": Projekt PAMĚŤ NÁRODA (i když jeho archív začíná rokem 1938).

Ne že bych byla pamětníkem :-), ale přeci jen "mám ponětí" aspoň o posledních 20 letech. Myslím však na spoustu z vás, kdo jste na Signálech a rok vašeho narození začíná číslovkou jež je vyšší než 1980. V dějepise se obyčejně nedostane na nejmodernější dějiny, dědeček s babičkou už jsou také "příliš mladí"...


http://www.pametnaroda.cz/data/page/File/03_pamet_naroda_final512K_Stream.wmv


Jde o rozsáhlou sbírku vzpomínek pamětníků (projekt je celoevropský), kteří souhlasili, aby jejich svědectví posloužilo ke zkoumání moderních dějin a bylo veřejně přístupné.

V tuto chvíli jsou v digitálním pamětnickém archivu Paměť národa zpřístupněny vzpomínky několika set pamětníků. Základ archivu tvoří sbírka sdružení Post Bellum, která je budována od roku 2001. Jde o záznamy vzpomínek veteránů druhé světové války, protinacistických odbojářů, obětí holocaustu, politických vězňů 50. let a let pozdějších, duchovních, disidentů, vedle toho jsou publikována svědectví funkcionářů výkonné moci - agentů KGB, NKVD, StB, politických funkcionářů a dalších.

Od roku 2008 se k iniciativě Paměť národa přidávají organizace a jednotlivci, kteří zaznamenávají vzpomínky pamětníků jak z České republiky, tak z celé Evropy. Digitální archiv je tak postupně obohacován o výpovědi významných kulturních osobností, představitelů národnostních menšin, pamětníků událostí ze Slovenska, Rumunska, Maďarska, pobaltských zemí a dalších evropských států. Výpovědi se digitalizují, texty jsou redakčně zpracovávány a překládány z národních jazyků do angličtiny.

Uložené nahrávky ze sbírek jsou doplněny audio a video ukázkami, životopisnými texty, fotografiemi, deníky, archivními dokumenty, odkazy na mediální výstupy a dalšími materiály. Jednotliví pamětníci jsou vždy přiřazeni k dějinným epochám, výročím a pamětnickým kategoriím. Domníváme se, že právě možnost porovnávání jednotlivých výpovědí a jejich zařazení do dějinných souvislostí umožní odborníkům i laikům poutavou a zasvěcenou formou přiblížit události a fenomény 20. století.

Jsme si samozřejmě vědomi, že subjektivní výpovědi pamětníků nemohou přinést vyčerpávající historické poznání - mohou však zásadním způsobem přispět k jeho obohacení. V neposlední řadě pak věříme, že zprostředkování jedinečných životních příběhů pamětníků může být cestou, jak přiblížit nedávnou evropskou minulost nejmladší generaci.

 

www.pametnaroda.cz