Každý ať s tím naloží, jak mu Duch vnuká...

 

Benedikt XVI.: Boha poznáme více modlitbou než diskusemi

Vatikán. Přes 40 tisíc lidí dnes přišlo na náměstí sv. Petra, aby se účastnili generální audience a vyslechli si promluvu Benedikta XVI., který hovořil o sv. Bernardovi z Clairvaux. Kromě odmítavého postoje tohoto středověkého opata k antisemitismu, papež na jiném místě připomněl:

Jeho myšlenky, charakteristické pro toho, kdo je jako svatý Bernard zamilován do Ježíše a Marie, dodnes spásonosně provokují nejen teology, ale všechny věřící. Někdy se usiluje o řešení základních otázek o Bohu, o člověku a o světě jen silami rozumu. Svatý Bernard, který se pevně opírá o Bibli a církevní otce, nám však připomíná, že bez hluboké víry v Boha, živené modlitbou a kontemplací, a niterného vztahu k Pánu, hrozí našim úvahám o božských tajemstvích, že se stanou prázdným intelektuálním cvičením a ztratí svoji věrohodnost. Teologie odkazuje na „vědu svatých“, na jejich intuici tajemství živého Boha, na jejich moudrost, na dar Ducha svatého jako na opěrný bod teologického myšlení. Spolu s Bernardem z Clairvaux musíme také my uznat, že člověk lépe hledá a snadněji nachází Boha „modlitbou než diskusí“. Nejpravdivější postavou teologa a každého evangelizátora je v posledku apoštol Jan, který klade svou hlavu k srdci Mistrovu.

Celá promluva ZDE

Tedy zanechejme na čas diskuzí a položme hlavu k Mistrovu srdci. Jeho pak nechejme promlouvat v našich slovech, jeho nechejme volit při našich rozhodováních, jeho nechejme milovat tam, kde se nám lidsky milovat nechce.

Úplně malá poznámka "odjinud": Doporučuji projít si pravidelné Benediktovy promluvy ze středečních generálních audiencí. Obdivuji papeže, jak v relativní stručnosti dovede shrnout podstatu života i učení jednotlivých světců a vyvolat zájem u těch, které by se jinak tímto směrem sami nevydali.