Pavlovské divadelní inspirace (k dotažení v praxi)


Tak jsem si tento příspěvěk nechala velmi dlouho schovaný, že ho jednou dopracuji. Během mé apoštolské zkušenosti v Praze na to však není vůbec čas. A když už něco vymýšlím, je to konkrétní akce (Bible24, Zakončení Roku apoštola Pavla apod.). Ale protože se na mne i v posledním měsíci Roku sv. Pavla obrátilo několik lidiček, zda nemám nějaký nápad, rozhodla jsme se za 5 minut 12 zveřejnit toto TORZO jako skutečně pouhou inspiraci...

 

 Aby nedošlo k trapnému předvádění pádu z koně apod., navrhuji divadelní vystoupení pojmout více jako dramatické pásmo,
-     kdy starý Pavel vzpomíná a ožívají mu před očima různé situace;
-         může to být  Pavel na misijní cestě, kde mu naslouchá a ptá se ho Lukáš a pak se zvednou a jdou dál;
-         Pavel v Milétu, kde se loučí s přáteli a dává jim „apoštolské rady“ (Sk 20);
-         Pavel ve vězení s propuštěným otrokem Onezimem, kdy bilancuje svůj život opravdu už v jeho závěru a vzpomíná na ty, které potkal a za co jim děkuje;
-         Pavel, který diktuje některý z dopisů a zároveň vzpomíná na to, co už prožil…

Některé scény předveďte (třeba jen jako stínohru – pokud je udělána dobře, působí to lépe než „šaškování“ v kostýmech), jiné události spíš jen rozdělte mezi vypravěče, Pavla, jeho spolupracovníky a protivníky, některé pasáže z listů zkuste hudebně podmalovat (některé krásné pasáže z Listů, kristologické hymny), jiné uvést jako vnitřní dialog Pavla se sebou samotným, s Pavlem ještě „nekřesťanem“...

 

Motiv cesty/cestování by šlo použít na celé pásmo.

Řekla bych, že by měl zůstat stále přítomný motiv Pavlova dialogu s Kristem, ono „vzdávání Bohu díky“ a také motiv Pavlova nasazení, vydání se…což se projevuje přibývající únavou a zároveň vnitřní silou pokračovat.

 

Lze také udělat paralelu mezi Ježíšem a Pavlem (s takovým záměrem Lukáš psal Skutky: Lk 9,51 a Sk 21,1; Lk 22,66nn a Sk 23,1nn, Lk 23,1nn a Sk 23,12nn).

Jiná možnost je přivést na scénu různé postavy (Barnabáš, Timotej, Lýdia, Akvila a Priska, Onezim, apoštol Jakub, Festus, prodavači sošek v Efezu…) a nechat je vypovídat, jak Pavla poznali, čím je oslovil, čím je „naštval“…

Při psaní textu vyjděte ze Skutků, doplňte Listy, ale klidně i citacemi z Ježíšových promluv v evangeliích, které lze vztáhnout i na Pavla: zaslíbení Ducha; že se nemají připravovat k obhajobě; poslání až na konec světa; kdo svůj život dá pro Krista… 

Záleží hodně na tom, s kým budete divadlo chystat. Asi je jasné, že dříve než začnete zkoušet, budete se ve skupině bavit o postavě apoštola Pavla – bylo by fajn, aby každý řekl, čím ho Pavel oslovuje, čím je podle něj důležitý v minulosti, ale i dnes. A tento postřeh nějak zapojit do svého divadelního pojetí.

 

Podle publika a také místa, kde budete vystupovat, doporučuji skončit společnou modlitbou, event. také vysláním na „misie“ celého publika s požehnáním, modlitbou vzatou z nějakého pavlovského listu.