Jak ne-skončil rok sv. Pavla
(postřehy dvou účastnic)

„Milovaní bratři a sestry!" Takovými nebo velmi podobnými slovy obvykle začínají listy svatého apoštola Pavla a jimi si dovolujeme oslovit také vás. Tedy: Milovaní, máme novou informaci, kterou jsme se v sobotu večer dozvěděly: Rok sv. Pavla neskončil. Tak zaznělo v kázání během mše svaté sloužené při příležitosti zakončení Roku sv. Pavla s Dcerami sv. Pavla.

Rády bychom se s vámi, kdo jste nemohli být přítomni, podělily o několik momentů, které se nás velmi dotkly. Jedním z nich byl obětní průvod při mši svaté. K oltáři byly s chlebem a vínem přineseny také dvě knihy. Ta první obsahovala ručně přepsané pavlovské listy: každý ze zákazníků knihkupectví sester paulínek se po dobu Jubilejního roku sv. Pavla mohl zastavit u otevřené Bible a opsat jeden verš z jeho listů. Rovněž byla přinesena kniha sestavená z „lectio divina" uživatelů komunitního webu Signály.cz, kteří týden po týdnu přečetli za jubilejní rok všechny pavlovské listy a na web napsali svůj postřeh či modlitbu. Tak společenství okolo oltáře netvořili jen přítomní návštěvníci knihkupectví a přátelé Dcer sv. Pavla, ale i všichni lidé, kteří se na oněch knihách podíleli.

Ke konci mše svaté zaznělo, že v Roce sv. Pavla šlo o Slovo, které šířil, a protože to Slovo je pořád živé, můžeme jej stále rozjímat a zakoušet ve svém životě. Konec ještě neznamená oddych, ale nový nádech pro Slovo. Tím nádechem byla druhá část programu. Inscenované čtení z listů sv. Pavla. Zvláštností tohoto čtení bylo, že k ambonu přistupovali čtenáři nesoucí jeho jméno. Setkání se sv. Pavlem - v postavě apoštola - provázel herec Pavel Šimčík. Zvláštní výmluvnosti přednášenému a čtenému slovu dodávaly zhudebněné úryvky pavlovských listů (autor: Václav Hálek, zpěv: Pavla Kšicová, housle: Vítezslav Ochman).

V soustředěném tichu kostela získala Pavlova slova zvláštní sílu. Jakoby nemluvil světec dva tisíce let starý, ale současník člověka 21. století. Tak aktuálně působily jeho výzvy k životu v lásce, k pomoci slabším a trpícím, k spolehnutí se na Pána a úplném nasazení se pro hlásání evangelia. Když zazněla závěrečná slova - úryvek z Listu Efezským: „Klekám na kolena před Otcem, od něhož mají původ všecky rody na nebi i na zemi, a prosím ho: ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk a aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci ..." (Ef 3, 14.17), byl to sám apoštol národů, kdo se modlil za všechny přítomné. Naší odpovědí bylo tiché „amen" v srdci a společná modlitba litanií k sv. Pavlu, jíž se celý slavnostní večer zakončil.

Putování po cestách Božího království už zde na zemi po příkladu sv. Pavla však tímto neskončilo. Bude nám stále po boku v každí chvíli, kdy nalistujeme v Písmu jeho listy a kdy mu budeme naslouchat při liturgii (obyčejně ve 2. nedělním čtení).

Felicita a Neposeda

Profi fotky od Montyho ZDE 

Tady fotka od Anniny pro ty, kdo jsou líní klikat dál :-)
Můj bývalý spolužák Pavel, s kterým jsem se v divadle nikdy pracovně nepotkala. Až díky apoštolu Pavlovi ANO!