Pozvání k prohlídce fotoalba

PAULÍNSKÁ JÍZDA

 
Proč "jízda"?
No, vlastně to byl přímo let. Nejen ten letadlem mezi Prahou a Římem, ale i všechny naše pěší, automobilové, autobusové či metrem přesuny, to vše zkrátka bylo v našem stylu "jde se na věc". Samozřejmě, že podle tempa nejslabších článků výpravy a s okamžiky k modlitbě i občerstvení (v trávě nebo u stolu). Kdo však zažil podobnou pouť se sr. Aničkou v září, ví, co obnáší paulínský rázný krok:-)

Proč "paulínská"?
Protože jsme putovaly po stopách apoštola Pavla a to hned celá naše pražská komunita Dcer sv. Pavla. V Římě se nás ujaly rovněž paulínky (generální dům) a došlo i na setkání s některými paulíny a v mém případě i s čerstvou profeskou (nedávno ještě spolunovickou) od Učednic Božského Mistra. A Lýdia šla nakupovat svatební dary do Apostolato Liturgico právě k Učednicím ve Vatikánu.Takže sounáležitost Paulínské rodiny, kterou v Čechách nemůžeme ještě naplno zakoušet.

Odlet ve čtvrtek po 11h, zabydlení se v generálním domě a aklimatizace (o 15C více než v ČR). K večeru návštěva Chrámu sv. Petra (modlitba u hrobu sv. Petra, oltáře sv. Václava, bl. Jana XXIII., Jana Pavla II.  a kardinála Berana) a prohlídka kaple v generálním domě augustiniánů (Rupnik je autorem její výzdoby).

Pátek mše svatá v tzv. sottocryptě, snídaně v mé noviciátní komunitě, prohlídka sanktuária a krypty, zastavení se u hrobů našich "zakladatelů" a prohlídka pracovny a pokoje bl. Alberiona a pak i Maestry Tecly (já mezitím zpověď u mého duchovního otce a návštěva katechetické redakce). Před polednem přesun na Tre fontane a pak do baziliky sv. Pavla za hradbami. Odpoledne už sraz s jedním slovenským augustiniánem a pod jeho "vedením" prohlídka papežské kaple Redemptoris Mater a bočního sálu s relikviemi svatých (ó jé, to je moc na českou naturu). Zastávka v našem mezinárodním knihkupectví a nákup "cerepatiček" pro naše pražské knihkupectví.

Sobota brzo ráno odjezd. Zastávka v Cisterně a na Borgo Faiti (místa, která jsou zmíněna ve Skutcích apoštolů). Cílem cesty bylo Pozzuoli (ve Sk jako Puteoly). Projetí Neapolí a okolo Vesuvu a setkání s příbuznými naší sestry Rosanny. Mše svatá v Pompei. Návrat do Říma a večerní posezení s generální představenou a sestrami z generální rady.

Neděle otevřena mší svatou s komunitou z generálního domu. Dobrodružná cesta římským MHD na Appia Antica. Projití částí této cesty tak jako sv. Pavel (on potkal římské křesťany, my výpravu boromejek s hosty z Nepomucena) směrem k Římu. Za plného slunce hledání přístřešku, kde by se dalo i občerstvit aneb představená nás zve na oběd:-) Trochu stínu a chladu nám poskytlo Mamertinské vězení a přes Kapitolský pahorek jsme ještě došly do prvního příbytku sv. Pavla v Římě - dnes kostel San Paolo alla regola. Zpěvem Magnificat jsme tu nakonec naše putování zakončily. (Já si ještě "spravila chuť po moři" cestou do Ostie a koupáním v moři při západu slunce).

Pondělí balení kufrů, vážení kil navíc a přesuny mezi taškami jednotlivých sester. Loučení se sestrami, vyřizování všeho možného, nákupy... oběd a odjezd. Představenou jsme nechaly v Itálii na exerciciích, zbytek komunity letadlem, busem a tramvají a nakonec ještě i pěšky, dorazil do naší milé Petrské 9. Společné setkání v naší malé kapli pak učinilo poslední tečku za naší poutí. Ikdyž vvlastně ani ne... To, co jsme prožily, trvá dál.

Uffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff. Nožky trošku bolí a chtělo by se dospat časné vstávání a pozdní ukládání na lůžko. Ale je tu už zase apoštolát a pro některé studium. Neva, přístě jdem do toho zas!

 
Bohu díky!
I vám všem, co jste zůstali v knihkupectví i vám, kdo jste na nás pamatovali (i my často v modlitbě vzpomínaly různé vámi svěřené úmysly).

Album s fotkami a komentáři pod nimi