Svatá země v Uherském Brodě (Bible24 - tisková zpráva)

Slíbila jsem médiím poslat tiskovou zprávu ještě dnes. Je to za 5 minut dvanáct... Tímto se vyčerpávám a tak nějaký speciální článek na Signály už asi nezvládnu. Vždyť vlastně spíš čekám na články a postřehy od druhých :-)
Do názvu jsem použila citaci jednoho z účastníků, který se o Bibli24 dozvěděl ve slovenských Katolíckych novinách a přijel a nešel ani spát....

 

Uherský Brod: Od pátku 22. 5. do soboty 23. 5. vrcholil ve farním kostele v Uherském Brodě projekt Bible24. Šlo o 24 hodin trvající četbu Božího slova (téměř celého Nového zákona s vynechávkami v apoštolských listech a v Knize Zjevení). Byla to akce (zvl. v katolické církvi) způsobem, jak probíhala, v České republice ojedinělá.

Celému projektu předcházela dlouhodobá organizační příprava (tým organizátorů se skládal z kaplana pro mládež uherskobrodského děkanátu Petra Bulvase a z dalších 4 mladých lidí z farnosti Uherský Brod: Denisa Kracíková, Klára Nováková, Lucie Jurigová, Karel Suchánek; z Prahy se zapojila Andrea Hýblová a sr. Anna Mátiková FSP).

Farnost se už od doby postní připravovala každodenní modlitbou na závěr mše svaté s úmyslem, aby se skutečně každý otevřel Božímu slovu. V době postní zazněly také tři promluvy na téma Slova Božího v životě křesťana. Čtenáři se mohli zúčastnit lektorského kurzu, každý pak biblické adorace, přednášky doc. Petra Chalupy, ThD., ředitele Českého katolického díla „Metody a přístupy k výkladu biblického textu“ nebo divadelní vystoupení Rapsodického divadla z Olomouce s představením Ester.

Páteční večer začal mší svatou, kterou celebroval otec biskup Josef Hrdlička. On také začal číst první úryvek z Matoušova evangelia. Mší svatou také celá četba skončila (stůl Slova se doplňoval stolem eucharistickým).

U ambonu se vystřídalo celkem 198 čtenářů. Čtenáři se zapisovali ve farnosti nebo přes internet, další byli osloveni. 24 hodin bylo rozděleno mezi děti, jejich rodiče a učitele, mládež, seniory a čtenáře z okolních farností a hosty. Nemladší z nich byli žáci 4. třídy ze Základní katolické školy v Uherském Brodě; nejstarší čtenáři měli přes 80 let. Mezi „nejvzdálenější“ účastníky patřil ing. Peter Vojtko z Humenného na východě SR a řeholní sestra Isidora Peréz ze Španělska (působící v pražské komunitě Dcer sv. Pavla). Po telefonu se do četby mohla zapojit také jedna mladá nemocná dívka.

Četbu doprovázely hudební vstupy (vždy na závěr hodiny četby). Výběr skladeb byl podřízen zaměření celé akce a konzultován s odborníkem na liturgickou hudbu Jiřím Hrubým tak, aby slyšené slovo bylo možno meditovat i během hudby. Během dne se jednalo o živou produkci (různé scholy a sólisté), v nočních hodinách o hudbu reprodukovanou. 

Kostel byl po celou dobu otevřený, čtená slova bylo slyšet i venku na náměstí před kostelem. K překvapení organizátorů nebyl prázdný ani v nočních hodinách, překvapující byla účast ze všech věkových kategorií i mezi posluchači.

Podle reakcí čtenářů, posluchačů, těch, kteří sledovali internetový přenos, i náhodných návštěvníků, celý projekt zasáhl každého z nich. (viz níže „Reakce účastníků“.) Během soboty a nedělního dopoledne byla prodávána různá vydání Bible a další knihy s biblickou tematikou. Zájem o ně potvrdil touhu číst a rozumět Písmu svatému.

 

Po celý čas byla k dispozici čtenářům i posluchačům farní budova. Mladí lidé zde mohli přespat. O hojné občerstvení se postaraly farnice. V kostele i na faře vzniklo zcela spontánně společenství lidí, kteří se do té doby ani neznali.

Při závěrečné mši svaté byli vyhlášeni vítězové doprovodné výtvarné soutěže Můj oblíbený biblický příběh/postava. Všechny obrázky, které postoupily do děkanátního kola byly během četby vystaveny ve farním kostele v UB. (více viz níže „Výtvarná soutěž“).

Celá četba byla přenášena na komunitním webu křesťanské mládeže Signály.cz. Mezi uživateli vznikl termín „virtuální chrám“. Celkem se připojilo na 750 uživatelů. Podle ohlasů víme, že na některých místech se dívaly celé skupiny společně, tedy sledovanost mohla být až 850. Průměrně přenos sledovalo cca 20 lidí, v nočních hodinách to bylo kolem 10 přihlášených, ve špičce (tj. páteční bohoslužba) to bylo cca 40. (návštěvnost- viz níže „statistika Signály“).

Cíl projektu Bible24 „Přiblížit a dát zakusit moc Slova, které se stalo tělem“ byl naplněn. Rovněž tak i zamýšlené oživení farnosti a propojení různých věkových a zájmových skupin ve farnosti.

Posledním „cílem/touhou" organizátorů i mnoha účastníků je předat dál svou zkušenost a inspirovat další farnosti a společenství k podobnému projektu.

Na webu http://bible24.unas.cz budou k dispozici další informace, zvláště pro ty, kteří by se do podobného projektu chtěli v budoucnu zapojit také.

Fotky:

Tyto jsou od tatínka jedné z členek organizačního týmu (zde jako Kikša) - pana Stanislava Nováka. Celkový průřez 24 hodinami.

Další od mé spolusestry Aničky (zde jako annina). Zaostřeno na kluky od signálů, co zajišťovali přenos a na Katuldu a její "četbu".

Na Signálech je také spousta fotek od Vencála. ty jsouspíš takové "zákulisní" :-)

 

Přílohy

Reakce
Vrátil jsem se z pouti po Svaté zemi. Tady v Uherském Brodě jsem ji znovu našel. (ing Peter Vojtko)
Slova lidská pominou, Slovo Boží trvá věčně. (z homílie otce biskupa Hrdličky)
Vnímám velké Boží požehnání, radost a pokoj. Jsem vnitřně očištěn. (z rozhovoru s o. Petrem Bulvasem)
C
htěla bych poděkovat za krásný duchovní zážitek z Bible24.Velice mě to oslovilo a povzbudilo. Mám dojem, že celá farnost velmi získala. (Z. Š.)
Chtěla bych vám poděkovat za akci, kterou jste uspořádali pro věřící z farností. Věřím, že přinesla své plody a také organizačně byla bez chyby, což si dovedu představit při „zapojení“ tolika osob to není vůbec jednoduché. Přeji hodně síly při pořádání dalších aktivit. (A. K.).
Byla jsem v Brodě od včerejška až do dnešního poledne, pak jsem musela bohužel už domů. Díky všem organizátorům, opravdu to stálo za to.  Teď sleduju Bibli24 přes internet a je to skvělé, díky za to. (M., Signály.cz)
Kdo můžete, přijeďte ještě. Byla jsem tam včera a atmosféra je pěkná. Velké díky všem organizátorům za příležitost zaposlouchat se do Božího slova... (M., uživatelka Signály.cz).

 

Výtvarná soutěž

Výtvarné soutěže na téma Můj oblíbený biblický příběh/postava se zúčastnilo téměř 150 dětí z Uherského Brodu a dalších farností děkanátu. Do děkanátního kola postoupily tři nejlepší obrázky z každého místního kola, soutěžilo se v pěti kategoriích:
I. Předškolní děti
II. 1. - 3. tř. ZŠ
III. 4. a 5. třída ZŠ
IV. Druhý stupeň ZŠ
V. Skupinová práce
Oceněné děti dostaly diplom a krásné knižní ceny, které věnovala Česká biblická společnost.
Cílem bylo přitáhnout k Bibli24 děti a jejich rodiče a učitele, probudit v nich zájem o Písmo a zprostředkovat jim je atraktivním způsobem. Soutěž vyvolala nečekanou odezvu. Děti se zapojily v hodinách náboženství, výtvarné výchovy, ale mnoho z nich nakreslilo obrázky doma. Formát ani použitá technika nebyly nijak omezeny. Kromě tradičních obrázků a kreseb se do soutěže přihlásily i trojrozměrné objekty, v nichž děti i skupiny dětí zachytily např. Stvoření světa, Ukřižování Krista nebo epizodu ze života Mojžíše či Noemovu archu.

Statistika Signály.cz
1169 návštěv (476 v pátek, 693 v sobotu)
2287 zhlédnutí (1093 v pátek, 1194 v sobotu)
zaznamenané přístupové adresy (nezahrnuje všech 1169 návštěv):
547 ze signály.cz a jejich subdomén,
213 z bible24.unas.cz,
94 z facebooku,
21 z ostatních stránek
Celkem návštěv – stav den po skončení akce: 1303

Seznam zemí, odkud se uživatelé připojovali:
Česká republika 386 53.5 %,
Nezjistitelné, pravděpodobně ČR 304 42.1 %,
Polsko 9 1.2 %,
Slovensko 9 1.2 %,
Německo 5 0.7 %,
Estonsko 2 0.3 %,
Francie 1 0.1 %,
Nizozemí 1 0.1 %,
Slovinsko 1 0.1 %,
Irsko 1 0.1 %,
Austrálie 1 0.1 %,
Španělsko 1 0.1 %,
Velká Británie 1 0.1 %