Během těchto dnů - jako nejbližší přípravu na Bibli24 (i pro ty, kdo se ji budou účastnit pouze skrze on-line přenos zde na Signálech) - přinesu postupně úryvky z poselství ze synody o Božím slově.
Tato synoda stojí u kořenů projektu Bible24. Bible24 je zároveň jednou z možností, jak konkrétně vnášet Slovo Boží do společnosti tak, jak k tomu papež a církev vyzývají.

Nevím proč, ale celá první část se někam ztratila... Snad se do pondělí můj milý "blogíček" umoudří a tak co den, to jedna etapa putování.