Ahoj,

píšu tentokrát jen stručně. V Itálii (nebo i jinde?) čtyři mládežnické křesťanské organizace (mezi nimi Pappaboys, další nevím, nezjišťovala jsem si detaily), vyhlásily na dnešní den 24 hodin nepřetržité modlitby za mír ve Svaté zemi.

Jasně, že modlit se můžeme kdykoliv - a tak jsem o tom ani včera nenapsala, ačkoliv při nešporách nás o tom jedna sestra informovala. Jenže při dnešních nešporách byl hned první žalm, který mě "trkl", že bych to přeci jen měla dát vědět, abychom se spojili v modlitbě. Tedy do půlnoci...

Modlitbu můžeš vyslovit nahlas nebo jen v srdci, formulovat ji můžeš jakkoliv. Jako inspiraci vkládám onen žalm, který mne vždy inspiruje k modlitbě za pokoj v zemi, kde poprvé Ježíš hlásal evangelium a vyzýval k pokoji a lásce (i k nepřátelům).

Tento spolecny den modliteb platil pro sobotu 31. ledna, ale je mozno se stale pripojit k modlitebni iniciative, ke ktere zvou:

Clara: http://clara.signaly.cz/0901/mir-pro-gazu

nebo i Ester: http://ester.signaly.cz/0901/modlitba-za-gazu

Ant. 1 Vyprošujte Jeruzalému pokoj.

Žalm 122 (121)
Svaté město Jeruzalém

Přistoupili jste k hoře Sionu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému. (Žid 12,22)

Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
»Do domu Hospodinova půjdeme!«
Už stojí naše nohy *
v tvých branách, Jeruzaléme!

Jeruzalém je vystavěn jako město, *
spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, *
jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce, *
stolce Davidova domu.

Vyprošujte Jeruzalému pokoj: *
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
ať vládne mír v tvých hradbách, *
bezpečnost v tvých palácích!

Kvůli svým bratřím a přátelům *
budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, *
budu ti přát štěstí.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému
jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.

Ant. 1 Vyprošujte Jeruzalému pokoj.