Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce
(beze mne nemůžete činit nic)

To jsou slova Ježíše ke svým učedníkům, to jsou jeho slova i pro mne, které mne provázely od začátku až do konce během letošních duchovních cvičení. Letos obzvláště vnímám velkou vděčnost Pánu za to, jak mne jimi vedl a jak se mnou pobýval. Vloni jsem byla trošku "nervozní", neboť to bylo před vstupem do noviciátu a kdo ví, jak to bude za rok - to budu mít těsně před prvními sliby (dá-li Pán a já budu hodná:-).

 

Kostel Divin Maestro, místo našich exercicii


Protože jsem už v lednu 2008 trošku popsala, o jaký typ duchovních cvičení se jedná, dovoluji si sama sebe citovat (napsat něco více, to by chtělo minimálně semestrální přednášku a pak stejně teorie je šedá, to se musí prožít a promodlit): "Exercicie, které nás čekaly, totiž nejsou jen tak nějaké exercicie. Jsou připravené od našeho zakladatele přímo pro novice a novicky a jejich zvláštností je, že vlastně nikdy nekončí! To, co se žije oněch osm dní, pak pokračuje po celý noviciát a pak i v celém životě, jež je noviciátem pro život věčný. Exercicie se jmenují Donec Formetur Christus In Vobis (citace z Listu Galatským 4,19: Aby se ve vás zformoval Kristus). A je to tak: všech osm dní a pak i celý život není postaven na nějakém cvičení ctností a dobývá svatosti všemi silami a způsoby, ale na tom, že necháme Ježíše Krista žít v nás: v naší mysli, vůli a srdci."
Zaměření na Ježíše Mistra, Cestu, Pravdu a Život dokládá i modlitba, která nás celou dobu provázela a kterou už vlastně znám skoro nazpaměť, neboť se ji modlívám často - slovy se v ní vyjadřuje totéž přání a z mé strany úsilí: aby celý Ježíš Kristus žil v celém mém já (uf, to je krkolomné, v italštině to tak blbě nezní).
 
Modlitba k Božskému Mistru
Mistře, tvůj život mi ukazuje cestu. Tvá nauka posiluje a osvěcuje mé kroky. Tvá milost mě podepírá a povzbuzuje na cestě do nebe. Ty jsi dokonalý Mistr. Dáváš příklad, učíš a posiluješ svého učedníka, aby tě následoval.

Mistře, ty máš slova věčného života. Na místo mé mysli, na místo mých myšlenek dosaď sebe samého. Ty, jenž osvětluješ každého člověka a jsi Pravda sama: já chci uvažovat pouze tak, jak to učíš ty, chci posuzovat podle tvých úsudků, chci myslet pouze tebe, zosobněná Pravdo, kterou mi dal Otec. Žij v mé mysli, Ježíši Pravdo.

Tvůj život je přikázání, cesta, jediná pravá neomylná jistota. V jeslích, v Nazaretě, na Kalvárii, všude vytyčuješ Boží cestu, cestu nekonečné čistoty, cestu lásky k duším, cestu lásky k oběti... Dej, ať ji poznávám, dej, ať v každé chvíli kladu své nohy do tvých šlépějí chudoby, čistoty a poslušnosti. Každá jiná cesta je široká... není tvoje. Ježíši, já odmítám a zavrhuji každou jinou cestu, kterou jsi neukázal ty. To, co chceš ty, chci já. Ustav svou vůli na místo mé vůle.

Na místo mého srdce ať bije tvoje. Na místo mé lásky k Bohu, k bližnímu a ke mně samému ať nastoupí tvoje láska. Na místo mého hříšného lidského života ať nastoupí tvůj božský, nejčistší a nadpřirozený život. "Já jsem život". Proto, abys přebýval ve mně, budu dbát na svaté přijímání, na mši svatou, na adoraci Nejsvětější svátosti, na úctu k tvému utrpení. A tento život ať se projeví v skutcích, "aby byl patrný na našem těle život Ježíšův", tak jako u svatého Pavla: "Žije ve mně Kristus". Žij ve mně, Ježíší, Živote věčný, Živote sám.


Místo mé modlitby v pokojíčku

Takto vedených exercicií jsem se účastnila už potřetí a dalo by se snad říci, že pomalu začínám chápat, jak jsou dobré a jak velký dar nám náš zakladatel zanechal. Ikdyž meditace, podle kterých se vedou jsou jen drobounkým sešítkem, normálně trvají celý měsíc, pokud se prochází tak jak mají. Každý rok se jakoby opakuje to stejné, ale přesto jsou pokaždé nové, tak jako život, který žijeme: stále přináší nové poznání a vrůstání do Krista.

 


Takhle nějak by se dal shrnout můj duchovní plán na celý následující život: až dosloužím všem, ke kterým mne, Pane, posíláš, chci za tebou do nebe (hned)!

Krom toho, na konci exercicií každý po „poradě s Nejvyšším“ a nebo ještě lépe po té, co mu po celou dobu naslouchal, napíše velmi stručný a konkrétní „duchovní plán“ na celý rok, který vychází z Božího Slova a toho, co jím Pán řekl každému konkrétně a pak ve třech krocích jsou „úkoly“ podle naší metody Pravda - Cesta - Život. Tenhle „plán“ se neschová na tajné místo, ale každý den a o měsíčních rekolekcích se krátce reflektuje, zda opravdu v těchto věcech a oblastech došlo k pokroku. Asi to zní takto divně, ale je to dobré: zázraky se nedějí, ke svatosti se jde pomalu a věrně.

 

***
Celý příspěvěk zveřejněný před rokem

 

fotky z ledna 08

fotky z ledna 09 (se snahou neopakovat to, co už je v minulém albu, ale přesto odvyprávět ten letošní "příběh")