Po stopách apoštola Pavla – závěrečná ŘÍMSKÁ etapa

Za měsíc začne v celé církvi Rok sv. Pavla, paulínská rodina považuje celý červen za měsíc se zvláštní pozorností k apoštolu Pavlovi a (první) pondělí je dokonce den, kdy ho zvláště vzýváme…. Proto se v budoucích týdnech zaměřím co nejvíce na sv. Pavla.

A začnu hned PRAKTICKY!

Nastává čas cestování a co kdyby se ti hodilo najít návod, jak projít Řím ve stopách velkého apoštola? Dá se to stihnout i za jeden den římskou MHD (tedy jízdenka za 4 eura ti stačí).

Dnes budu fakt stručná, příště k jednotlivým místům doplním i biblické citáty a návrh modliteb a zamyšlení…

Teď tě prostě jen „namlsám“J))) Pokud chceš mít živější představu, jak to na patřičných místech vypadá, klikni i na fotoalbum, kde je zachyceno putování právě po těchto místech – bylo nás trochu víc a tak nakonec sestra Filippa objednala autobus, s ním se to dalo zvládnout i za dopoledne.

Info dopředu: v Římě se doprava řídí zásadami vědecky dosud přesně neobjasněnými zákony, tedy klidně čekej, až nějaký spoj přijede a nediv se, že pak přijedou tři za sebou. Bus, pokud nedáš znamení, nestaví. Tedy nespoléhat se na počet zastávek uvedených na mapce (to vím, z vlastní zkušenosti)! Ona ani ta mapka neobsahuje všechny zastávky, takže zachovej klid, když budeš míjet stanice se jmény, které jsi předtím nečetl – opět vlastní zkušenost). Vyplatí se nacpat se hned dopředu a koukat na cedule u zastávek. Event. se zeptat řidiče (docela se s nimi dá komunikovat i anglicky). Systém nástupu a výstupu do MHD je specifický, ale nedodržují to ani místní…

 

 

Tedy, kde začít: Via Appia Antica (je to ta, co jsou známé katakomby) – cesta, kterou od jihu v okovech dorazil sv. Pavel a kde už na něj římští křesťané čekali.

Buď se můžeš po ní projít ve směru římských křesťanů a to pak využij bus 118 (měl by jezdit každých 20 minut) od stanice metra Piramide (linka B směr Laurentina) a vystup na Basilica S. Sebastiano a prostě se kousek projdi. Máš-li víc času a nebo jste-li dvě skupiny (a ta druhá bude za skupinu kolem sv. Pavla – můžete se tak i vžít do toho, jak Pavel vyhlíží Řím a křesťané zase jeho), doporučuji to vzít „tím správným směrem“ k Římu: dojeď týmž metrem až na Laurentina (konečná) a odtud bus 765 (měl by jezdit každých 30 minut), pojedeš trochu déle, vystoupit je třeba na Tor Carbone/Appia Antica (jít kousek po směru)a nebo když přejedeš, tak hned další Erode Attico/Appia Antica (a kousek se vrátit proti směru). Má mapa už do těchto míst nesahá a tak ti nenapíšu, jak se jmenuje silnice, po které přijedeš (možná Ardentiana), ale v jednom místě ji přetíná Via Appia Antica (právě mezi zmíněnými 2 zastávkami) – nemůžeš se zmýlit!!! Odtud se vydej směr Řím.

 

Naše putování pokračuje k místu, kde byl pravděpodobně Pavel držen v tzv. domácím vězení San Paolo alla Regola.

Z Appia Antica opět použij bus 118 (např. od domu Domine quo vadis) a vrať se na Piramide- konečnou Porta S. Paolo. Popojdi kousek pěšky na stanici busu 23 (jen pro tvou jistotu, bude mít napsáno jako směr: Clodio) a nebo 280 (směr Mancini) – zastávka je na Via Marmorata, po pravé ruce projdeš kolem pošty, přes silnici je hasičská zbrojnice. Vystoupit na Lgt. de Cenci/Arenula (poznáš to podle toho, že pojedeš podél Tibery, mineš Židovskou synagogu – naproti ostrov Tiberina, pak je to asi 2. stanice před mostem na druhou stranu řeky – Trastevere). Jako jistota, že jsi vystoupil správně: po levé ruce přes ulici je velký palác (Palazzo della Giustizia – Justiční palác, hlídaný zvenku). K té budově přejdi a za ní zahni do uličky a hned pak do další napravo. Do teď býval kostel San Paolo alla Regola (stejné jméno nese i náměstíčko před ním) uzavřen a tak se těžko hledal, s jubilejním rokem tvoří úplný základ pavlovské pouti a předpokládejme, že k němu tedy budou i nějaké ukazovatele (pokud se sem vydáš v srpnu, najdeš mě uvnitř se spolunovickami – o tom až příště). Zde tedy Pavel pobýval.

 

 

Po té, co byl odsouzen k smrti, byl krátce uvězněn (dle tradice) v Mamertinském žaláři – místo, kde věznili největší nepřátele Římské říše, odtud se šlo rovnou vstříc smrti. Úplně v pohodě se k němu dá dojít pěšky –směr Fori Imperiali (to, co je z antického Říma nejznámější). Pro případ puchejřů na noze je tu i spoj ze zastávky naproti Paláci justice Arenula/Min. G. Giustizia bus H (směr Termini) a nebo bus 780 (směr Piazza Venezia). Na Piazza Venezia také vystoupíš (jsou to 2 zastávky), nad tebou se zdvihá památník Vitttorio Emmanuele II. a Kapitol. Památník obejdeš a uličkou hned za ním se dáš k terase nad antickými „fori“. Tady už jsou jasné ukazatele. Vězení se nachází v „suterénu“ pod kostelem, platí se dobrovolný vstup.

 

 

Až se pokocháš antikou (škoda, zavedli vstupné, dříve se dalo projít forem i zadarmo), vydej se ke Colosseu. Tady sedni na metro – linea B směr Laurentina, kde i vystoupíš. Tentokrát jedem na Tre Fontane. Místo, kde byl Pavel sťat. Odtud by měl jezdit bus 761 a po třech stanicích by se mělo vystoupit, jiní doporučují nečekat na spoj a jít pěšky. My to chodíme z našeho domu taky pěšky a proto nemám představu, kudy se jde z Laurentini (má mapa opět zde nedosahuje). Stanice se jmenuje Tre Fontane a nebo Aque Salvie (pro ty, co mají GPS, tak to je název uličky, která vede přímo do areálu).

 

 

Po té, co Pavel byl sťat, jeho tělo bylo učedníky přeneseno a pohřbeno na Via Ostiense, v místě, kde se dnes tyčí Basilika San Paolo fuori mura (Sv. Pavel za hradbami). Od Tre Fontane jezdí bus 761 (tedy tentýž, jen v opačném směru), který má konečnou na Riccardi – minináměstíčko kousínek před bazilikou. (My to opět chodíme pěšky, a tak nemám představu, co by na tebe mohlo číhat za problémy cestou).

A zde, u hrobu sv. Pavla, pouť končí. Zpět do centra se můžeš vrátit metrem (směr Rebibbia) a nebo busem 23 (např. s ním dorazíš až k Vatikánu) – má stanici po pravém (pokud se díváš směrem k oltáři od hl. vstupu) bočním východu z baziliky.

Tak, dodala jsem ti chuť anebo to dokonale zamotala?!

Není to těžké. Taky se nemusí jít časově a poskládat si ta místa jinak a nebo je rozložit do dvou dnů. Předpokládám, že v jubilejním roce nebudou mít zavírací dobu přes poledneJ.

 

 

 

Pavel byl sice vězněn pro Krista, ale i v žaláří hlásal, že Slovo Boží nemůže být svázáno. Nezapomeň si vzít s sebou na prázdniny alespoň Nový zákon. Jestli chceš, můžeš každý den číst jeden úryvek z pavlovských listů a tak je během celého paulínského roku přečteš celé. Vsadím se, že je zatím moc neznáš:- ) Rozpis najdeš příští pondělí zde.