Týden komunikace

V Itálii začala La settimana della comunicazione a já se rozhodla, že se na mém blogu  pokusím zkypřit českou půdu pro podobnou akci (v menším měřítku) někdy v budoucnu. Kdoví, zda mezi vámi čtenáři nebudou příští spolutvůrci…?!
Dříve než popíšu, o co vlastně jde, pokusila jsem se najít na netu nějaké pěkné heslo, které by vyjádřilo, co vlastně znamenají slova jako „informace, komunikace, masmédia…“. Výsledek: nic moc. I to je znamením. Že sice chatujeme, smskujeme, voláme, setkáváme se v diskuzních fórech, ale zpětná reflexe tohoto „komunikačního tornáda“ mezi samotnými uživateli chybí. Natož propírat fakt, kolik hodin kdo stráví před TV či obrazovkou PC - je to už nuda. Jenže letmý pohled do zákulisí a nebo nastavené ucho, když mluví odborníci, prozrazuje tolik, že si to ani jeden nechce připustit: fakt jsme tak blbí, že s ovládačem v ruce se necháváme ovládat?!; stačí deset zpráv na stejné téma (přičemž jedna je originál a pak je 9x citován stejný zdroj v dalších médiích) a uvěříme, že je tomu přesně tak?!; speciální TV program pro děti mezi 3-5 lety zaručí, že rodiče nakupují jen to, co si děti vyžádají = co se dětem pěkně nasune do hlavičky mezi animovanými pajduláky. Nechám lamentování i poučování. I na Signálech najdete lidičky, kteří se vyznají v téhle problematice lépe než já. Doporučuji např. Jirku.

Málem jsem zapomněla, že chci být POZITIVNÍ! Svět médií a komunikace má otevřenou bránu nejen pro informace a manipulaci všeho druhu, ale i pro evangelium (kdyby ne, tak nepíšu blog na Signalech.cz.) Komunikace je základním posláním církve od začátku, neboť nebyla založena jako nějaké filosofické hnutí, ale jako společenství s posláním hlásat evangelium (evangelizovat). Kdo se setkal s Kristem, zakouší nepotlačitelnou touhu  podělit se o nalezený poklad – sdělit Dobrou zprávu (evangelium) těm, které zná, těm, které potká…zkrátka nejlépe všem: „O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám…, abyste i vy měli s námi společenství. Naše společenství je totiž s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla úplná“ (začátek Prvního Janova listu).

O tom, že papež Jan Pavel II. (nejen on, jak na konci uvidíte v seznamu dokumentů, které se sdělovacích prostředků týkají) „měl podobné smýšlení jako jáJ“, svědčí všechna jeho poselství k  pracovníkům v médiích. Zde cituji z jeho úplně posledního Apoštolského listu Rychlý vývoj: „Dějiny spásy vyprávějí a svědčí o vzájemné komunikaci Boha s člověkem, komunikaci, která využívá všechny formy a modulace komunikace. Lidská bytost je stvořena k obrazu a podobě Boží, aby přijala Boží zjevení a zapředla s Ním rozhovor lásky. Kvůli hříchu se tato schopnost rozhovoru jak na rovině osobní, tak společenské změnila a lidé učinili a stále činí hořkou zkušenost neporozumění a vzájemného odcizení. Bůh je ale neopustil a poslal jim jediného svého Syna (srov. Mk 12,1-11). Ve Slově, které se stalo tělem, přijímá tato komunikace svou největší spásnou moc: takto je člověku v Duchu Svatém darována schopnost přijmout spásu, zvěstovat ji a svědčit o ní bratřím. Komunikace mezi Bohem a lidstvem tedy dosáhla své dokonalosti ve vtěleném Slovu. Skutek lásky, skrze který se Bůh zjevuje, spojený s odpovědí víry lidstva dává vzniknout plodnému dialogu. … Díky Vykoupení je schopnost věřících komunikovat uzdravena a obnovena. Setkání s Kristem tvoří nové bytosti, dovoluje jim, aby se staly součástí lidu, který On získal svou krví, když zemřel na kříži, a uvádí je do skrytého života Trojice, který je neustálou komunikací a předáváním dokonalé a nekonečné lásky mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Komunikace ukazuje hlavní rozměry církve, která je volána, aby hlásala všem radostnou zvěst spásy. Proto využívá příležitosti nabízené hromadnými sdělovacími prostředky jako možnosti dané Boží prozřetelností naší době, aby rostlo společenství a aby hlásání bylo výraznější.

Nadcházející neděli budeme v církvi (popravdě řečeno: kdo o tom ví?) slavit již XLII. světový den sdělovacích prostředků. Jeho oslava připadá vždy na neděli před slavností Seslání Ducha Svatého. Jeho oslavu požadoval již II. vatikánský koncil v dekretu o hromadných sdělovacích prostředcích Inter mirifica z r. 1963. Poselství ke světovému dni zveřejňuje papež vždy 24.1., o svátku sv. Františka Saleského, patrona novinářů.

A jako Světový den mládeže se leckdy slaví i několik dní, tak se zrodila idea Týdne komunikace, který právě nedělí vrcholí. Nápad pochází od italských paulínů a paulínek. Letos to již bude potřetí. Dívala jsem na webové stránky s přesným programem a samotnou mě překvapilo, že se zapojí už 38 italských měst (zvl. tam, kde jsou paulínky přítomny).

Už vloni, kdy tématem poselství bylo „Děti a média: Výzva pro výchovu“, se zrodilo setkání těch nejmladších s knihou s názvem Happy Book. Nikdo nečekal, že v době elektronických a digitálních médií svět knihy zaujme tolik dětí a dospívajících! A tak se i letos pokračuje v podobných setkáních. V Římě ve spolupráci s několika dalšími universitami a odborníky z řad médií už proběhlo několik setkání (foto a snad i něco více později). Každým rokem je pak vybráno i jedno město, kde probíhá Festival komunikace. Letos je to Brescia. Zde i na dalších místech se budou konat  různé workshopy v knihkupectvích pro děti, mládež a studenty, přednášky a diskuze pro vychovatele a rodiče, kulaté stoly za účasti odborníků z řad církve (často samotní biskupové diecézí), ředitelé a redaktoři velkých i místních novin, časopisů, rádia a televize. Nechybí ani prezentace knih, setkání s autory (spisovatelé, hudebníci…), koncerty, divadelní představení, nonstop čtení, prezentace a vyhlášení vítězů soutěže na téma papežova poselství. A jak jinak i v modlitbě.

Nad letošním poselstvím „Sdělovací prostředky: rozcestí mezi sebe-prosazováním a službou. Hledání pravdy a její sdílení“ se zamyslím zítra či pozítří. Dnes nabízím malý přehled posledních (= po 2. vatikánském koncilu) dokumentů církve na téma sdělovací prostředky (tam, kde je český překlad, jsem se pokusila vyhledat i link – pokud někdo z vás objeví další dokumenty a kde se na webu nachází, prosím, dejte mi vědět, ať to vložím pro ostatní – ať se nám ta komunikace pěkně daří!).

 

 

Poprvé o médiích se mluvilo až na 2. vatikánském koncilu. Zde byl přijat: 1963 Dekret o hromadných sdělovacích prostředcích Inter mirifica
Další dokumenty (papežské nebo různých rad či kongregací), které se nějakým způsobem zabývají sdělovacími prostředky:
1971 Pastorální instrukce o sdělovacích prostředcích Communio et progressio (společně s dalšími: Inter mirifica, Aetatis novae – zde i úvod od českých teologů - nevim proč, ale některé odkazy mi nejdou vložit)
http://www.cirkev.cz/res/data/004/000490.pdf
1973 Direktář Ecclesiae Imago
1975 Apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi
1981 Apoštolská exhortace Familiaris Consortio
1986  Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli strumenti della comunicazione sociale (Orientace pro formaci budoucích kněží ohledně sdělovacích prostředků - pravděpodobný překlad)
1990 Encyklika Redemptoris misio 
1992 Pastorální instrukce o sdělovacích prostředcích Aetatis novae 
2000 Etika ve sdělovacích prostředcích  
http://www.cirkev.cz/res/data/004/000495.pdf 
2002  Církev a internet  
2002 Etika na internetu
http://www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_char=&sel_tema=173&sel_podtema=678&sel_text=1931 
2003 Posynodální apoštolská exhortace Ecclesia in Europa
http://www.cirkev.cz/res/data/003/000464.pdf 
2004 Direktář Apostolorum Successores  
2005 Apoštolský list Rychlý vývoj  http://www.cirkev.cz/res/data/004/000482.pdf 
Poselství Jana Pavla II. a Benedikta XVI. (nejen ke Dnům sdělovacích prostředků) 

                                            

Poslání Paulínské rodiny není jen komunikovat skrze média (a pořádat Týden komunikaceJ), ale především setrvávat v komunikaci s Nejvyšším: za svět a především za svět médií; lidi, v nich působících i „uživatelů“. Dnes jsem vybrala jednu z našich modliteb (zařazena do knihy modliteb byla v roce 1968 – kdy vznikla, to nevím), jejímž autorem je bl. Jakub Alberione. Pokud se prokoušete některými z dokumentů církve o sdělovacích prostředcích, zjistíte, že tato modlitba je ve stejném duchu/Duchu. 

Paulínská modlitba za apoštolát sdělovacích prostředků

Bože, ty jsi poslal na zem svého jediného Syna, Ježíše Krista,

abys nám zjevil svou lásku.

Ustanovil jsi ho Učitelem, Cestou, Pravdou a Životem pro celé lidstvo.

 Dej, ať jsou sdělovací prostředky – tisk, rádio, televize, film, internet a další nejnovější audiovizuální technika a digitální komunikační prostředky

 – používány k tvé oslavě a pro dobro lidí.

Vzbuď povolání pro tento mnohotvárný apoštolát

a inspiruj lidi dobré vůle k přispění skrze modlitbu, práci a dary k tomu,

 aby církev mohla těmito prostředky hlásat evangelium celému světu. Amen.

 

Malé P.S. pro HejTi: Tato modlitba doprovázela den co den i zrod „Signálů 2. generace“ (pamatuješ na cestu MHD do Vinoře s otevřeným notebookem na klíně?).