Za národ (modlitba paulínské rodiny, kterou jsem si adoptovala slůvkem „český“ jako modlitbu za mou vlast a kterou takto nabízím i vám).

 Svatý Pavle, učiteli národů, shlédni s láskou na český národ a na jeho syny. Tvé srdce se otevřelo, aby přijalo a objalo všechny národy Kristovým pokojem. Nyní z nebe tě Kristova láska pohání osvětlovat všechny světlem evangelia a nastolovat království lásky. Vzbuď duchovní povolání, posiluj dělníky evangelia a vzbuzuj ve všech srdcích vnímavost k hlasu Božského mistra. Ať tento národ stále více nachází v Kristu cestu, pravdu a život. Ať stále hledá Boží království a jeho spravedlnost. Ať světu zazáří Kristovo světlo. Svatý apoštole, osvěcuj, posiluj a žehnej nám všem. Amen.